Hà Tĩnh tổ chức hội thảo Nguyễn Du - Puskin: Tương đồng và khác biệt

Hà Tĩnh tổ chức hội thảo Nguyễn Du - Puskin: Tương đồng và khác biệt

Hướng tới kỷ niệm 255 năm ngày sinh Nguyễn Du, Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và...