Samsung cắt giảm nhân sự, đóng cửa hàng loạt chi nhánh tại Trung Quốc

Samsung cắt giảm nhân sự, đóng cửa hàng loạt chi nhánh tại Trung Quốc

Trung Quốc: Đóng cửa thị trường điện thoại thông minh với các hãng nước ngoài

Trung Quốc: Đóng cửa thị trường điện thoại thông minh với các hãng nước ngoài

Nhà máy đóng cửa, Samsung hào phóng tặng nhân viên Samsung Galaxy S10+

Nhà máy đóng cửa, Samsung hào phóng tặng nhân viên Samsung Galaxy S10+

Phía sau quyết định dừng sản xuất tại Trung Quốc của Samsung

Phía sau quyết định dừng sản xuất tại Trung Quốc của Samsung

'Ông lớn' rút khỏi Trung Quốc, đưa công xưởng vào Việt Nam

'Ông lớn' rút khỏi Trung Quốc, đưa công xưởng vào Việt Nam

Samsung ngừng sản xuất điện thoại tại Trung Quốc

Samsung ngừng sản xuất điện thoại tại Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy điện thoại thông minh cuối cùng của hãng tại Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy điện thoại thông minh cuối cùng của hãng tại Trung Quốc

Samsung chính thức đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại cuối cùng tại Trung Quốc

Samsung chính thức đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại cuối cùng tại Trung Quốc

Trung Quốc thừa nhận nhiều công ty gặp khó khăn do chiến tranh thương mại

Trung Quốc thừa nhận nhiều công ty gặp khó khăn do chiến tranh thương mại

Samsung sẽ ngừng mọi hoạt động sản xuất tại Trung Quốc từ cuối tháng này

Samsung sẽ ngừng mọi hoạt động sản xuất tại Trung Quốc từ cuối tháng này

Samsung ngừng sản xuất điện thoại tại Trung Quốc

Samsung ngừng sản xuất điện thoại tại Trung Quốc

Cạnh tranh khốc liệt, Samsung ngừng sản xuất smartphone tại Trung Quốc

Cạnh tranh khốc liệt, Samsung ngừng sản xuất smartphone tại Trung Quốc

Samsung chấm dứt sản xuất smartphone ở Trung Quốc do áp lực cạnh tranh

Samsung chấm dứt sản xuất smartphone ở Trung Quốc do áp lực cạnh tranh

Samsung chính thức dừng sản xuất điện thoại di động tại Trung Quốc

Samsung chính thức dừng sản xuất điện thoại di động tại Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy điện thoại di động duy nhất ở Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy điện thoại di động duy nhất ở Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Samsung đã đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Trung Quốc như thế nào?

Samsung đã đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Trung Quốc như thế nào?

Samsung đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Samsung chuẩn bị đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Samsung chuẩn bị đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Samsung đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Google sẽ sản xuất điện thoại Pixel tại Việt Nam

Google sẽ sản xuất điện thoại Pixel tại Việt Nam