Cùng 'khủng long biển' chế ngự đại dương

Cùng 'khủng long biển' chế ngự đại dương

Thành công của Dự án Biển Đông 01 hôm nay đã chứng tỏ sức mạnh nội lực, trí tuệ và bản lĩnh của người lao...
Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam

Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam

Giàn khoan PV DRILLING II 10 năm liên tục vận hành an toàn

Giàn khoan PV DRILLING II 10 năm liên tục vận hành an toàn

Giàn PV DRILLING II kết thúc chiến dịch khoan an toàn cho JVPC

Giàn PV DRILLING II kết thúc chiến dịch khoan an toàn cho JVPC

PV Drilling thuê thêm 1 giàn khoan tự nâng phục vụ thị trường trong nước

PV Drilling thuê thêm 1 giàn khoan tự nâng phục vụ thị trường trong nước

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Drilling

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Drilling

Cùng 'Khủng long biển' chế ngự biển sâu

Cùng 'Khủng long biển' chế ngự biển sâu

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

Giàn PV DRILLING V: Kỳ tích của ngành dầu khí Việt Nam

Giàn PV DRILLING V: Kỳ tích của ngành dầu khí Việt Nam

PV Drilling ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling trúng thầu cung cấp giàn khoan cho Brunei Shell Petroleum

PV Drilling trúng thầu cung cấp giàn khoan cho Brunei Shell Petroleum

PV Drilling ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

Cùng 'Khủng long biển' chế ngự biển sâu

Cùng 'Khủng long biển' chế ngự biển sâu

Giàn PV DRILLING V: Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam

Giàn PV DRILLING V: Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam

Giàn khoan PV Drilling III bắt đầu chiến dịch theo hợp đồng trị giá 2 triệu USD

Giàn khoan PV Drilling III bắt đầu chiến dịch theo hợp đồng trị giá 2 triệu USD