Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng XHCN thống nhất Venezuela

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng XHCN thống nhất Venezuela

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Lào và Việt Nam tiếp tục kề vai, sát cánh để cùng phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Lào và Việt Nam tiếp tục kề vai, sát cánh để cùng phát triển

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và kiểm tra công trình xây dựng Nhà Quốc hội lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và kiểm tra công trình xây dựng Nhà Quốc hội lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư - Chủ tịch nước chdcnd Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư - Chủ tịch nước chdcnd Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Viêng Chăn, lào

Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình Nhà Quốc hội Lào

Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình Nhà Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại tỉnh Viêng Chăn, Lào

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại tỉnh Viêng Chăn, Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm làm việc tại tỉnh Viêng Chăn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm làm việc tại tỉnh Viêng Chăn

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại tỉnh Vientiane

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại tỉnh Vientiane

Quốc hội hai nước Việt Nam -Lào chia sẻ kinh nghiệm hoạt động

Quốc hội hai nước Việt Nam -Lào chia sẻ kinh nghiệm hoạt động

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội thảo chuyên đề giữa QH Việt Nam và QH Lào

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội thảo chuyên đề giữa QH Việt Nam và QH Lào

Trao Huân chương, Huy chương của Nhà nước Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào

Trao Huân chương, Huy chương của Nhà nước Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào

Trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào

Trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào

Đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào

Đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào

Hội thảo giữa Quốc hội Lào- Việt Nam: Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Hội thảo giữa Quốc hội Lào- Việt Nam: Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng huân chương, Huy chương cho các tập thể và cá nhân Quốc hội chdcnd Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội lào đồng chủ trì Hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm Quốc hội việt nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội lào đồng chủ trì Hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm Quốc hội việt nam - Lào

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội thảo chuyên đề giữa hai Quốc hội việt nam - Lào

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội thảo chuyên đề giữa hai Quốc hội việt nam - Lào

Hội thảo chuyên đề giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam

Hội thảo chuyên đề giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội chdcnd Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào

Tòa nhà Quốc hội mới của Lào: Biểu tượng của tình đoàn kết Lào - Việt

Tòa nhà Quốc hội mới của Lào: Biểu tượng của tình đoàn kết Lào - Việt

Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Lan

Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Lan