Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' đến với giáo viên, học sinh Long An

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' đến với giáo viên, học sinh Long An

Triển lãm số 3D 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý': Thêm cách 'tiếp cận' để bồi đắp tình yêu biển đảo

Triển lãm số 3D 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý': Thêm cách 'tiếp cận' để bồi đắp tình yêu biển đảo

Nâng cao nhận thức về biển, đảo cho học sinh

Triển lãm số 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Triển lãm số 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' tại các trường học

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' tại các trường học

Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho học sinh

Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho học sinh

Quảng Nam triển lãm số về Hoàng Sa, Trường Sa

Quảng Nam triển lãm số về Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm số 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' tại Quảng Nam

Triển lãm số 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' tại Quảng Nam

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Khánh Hòa: Tổ chức Triển lãm về chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Khánh Hòa: Tổ chức Triển lãm về chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' tại Đăk Lăk

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam' tại Đăk Lăk

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông