Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 'Đã có 30 nhà đầu tư trong nước mua hồ sơ cao tốc Bắc - Nam'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 'Đã có 30 nhà đầu tư trong nước mua hồ sơ cao tốc Bắc - Nam'

Vì sao những nhà thầu từng 'đấu đâu thắng đó', giờ trượt thầu cao tốc Bắc - Nam?

Vì sao những nhà thầu từng 'đấu đâu thắng đó', giờ trượt thầu cao tốc Bắc - Nam?

Đại biểu TP.HCM đề xuất cách huy động hàng tỷ USD làm cao tốc, sân bay

Đại biểu TP.HCM đề xuất cách huy động hàng tỷ USD làm cao tốc, sân bay

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Thuận: Tỉnh đề nghị Bộ GTVT tiếp tục bố trí vốn GPMB

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Thuận: Tỉnh đề nghị Bộ GTVT tiếp tục bố trí vốn GPMB

Hải Dương sơ tuyển nhà đầu tư dự án BT 403 tỷ đồng

Hải Dương sơ tuyển nhà đầu tư dự án BT 403 tỷ đồng

Nhà đầu tư chờ gỡ nút thắt về vốn tín dụng dự án cao tốc Bắc - Nam

Nhà đầu tư chờ gỡ nút thắt về vốn tín dụng dự án cao tốc Bắc - Nam

Xây trạm thu phí trên tuyến tránh Cai Lậy

Xây trạm thu phí trên tuyến tránh Cai Lậy

Cao tốc Bắc - Nam: 'Nới' điều kiện đấu thầu, chấp nhận nhà đầu tư nội có vốn ngoại

Cao tốc Bắc - Nam: 'Nới' điều kiện đấu thầu, chấp nhận nhà đầu tư nội có vốn ngoại

Cao tốc Bắc - Nam liệu có chậm tiến độ?

Cao tốc Bắc - Nam liệu có chậm tiến độ?

Nới lỏng nhiều điều kiện cho nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Nới lỏng nhiều điều kiện cho nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ mời thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ mời thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam

Công bố điều kiện kêu gọi nhà đầu tư nội 8 đoạn BOT cao tốc Bắc-Nam

Công bố điều kiện kêu gọi nhà đầu tư nội 8 đoạn BOT cao tốc Bắc-Nam

Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT duyệt hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư trong nước, chuẩn bị đấu thầu cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT duyệt hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư trong nước, chuẩn bị đấu thầu cao tốc Bắc - Nam

Chính thức công bố điều kiện kêu gọi nhà đầu tư 8 đoạn BOT cao tốc Bắc - Nam

Chính thức công bố điều kiện kêu gọi nhà đầu tư 8 đoạn BOT cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc Bắc - Nam: Tuyển chọn nhà đầu tư theo hướng 'lời ăn lỗ chịu'

Cao tốc Bắc - Nam: Tuyển chọn nhà đầu tư theo hướng 'lời ăn lỗ chịu'

Thu hút đầu tư cao tốc: Làm sao tránh tình trạng 'sân sau'

Thu hút đầu tư cao tốc: Làm sao tránh tình trạng 'sân sau'

Chính thức mời thầu rộng rãi trong nước đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Chính thức mời thầu rộng rãi trong nước đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Đổi phương thức đấu thầu, thiếu vốn, cao tốc Bắc - Nam kéo dài tiến độ!

Tháng 8/2020 sẽ chọn được nhà đầu tư dự án BOT cao tốc Bắc – Nam

Tháng 8/2020 sẽ chọn được nhà đầu tư dự án BOT cao tốc Bắc – Nam

Chính phủ báo cáo Quốc hội tiến độ tổng thể cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Chính phủ báo cáo Quốc hội tiến độ tổng thể cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Tái sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Tái sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Cao tốc Bắc Nam: Hủy thầu quốc tế, nhà thầu trong nước lấy vốn ở đâu?

Cao tốc Bắc Nam: Hủy thầu quốc tế, nhà thầu trong nước lấy vốn ở đâu?

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Rào cản năng lực và tín dụng

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Rào cản năng lực và tín dụng

Bộ GTVT tuyển nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT tuyển nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT tuyển nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT tuyển nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Hủy thầu quốc tế cao tốc Bắc-Nam, một nửa hồ sơ có yếu tố Trung Quốc

Hủy thầu quốc tế cao tốc Bắc-Nam, một nửa hồ sơ có yếu tố Trung Quốc

Tìm nhà đầu tư nội cho cao tốc Bắc-Nam: Trao cơ hội phát triển nội lực

Tìm nhà đầu tư nội cho cao tốc Bắc-Nam: Trao cơ hội phát triển nội lực

Cần cơ chế ''hút vốn'' cho hạ tầng

Cần cơ chế ''hút vốn'' cho hạ tầng

Tuần tới mời sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Tuần tới mời sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Đấu thầu cao tốc Bắc - Nam: Doanh nghiệp trong nước không dễ đáp ứng yêu cầu

Đấu thầu cao tốc Bắc - Nam: Doanh nghiệp trong nước không dễ đáp ứng yêu cầu

Vốn cho dự án BOT: Siết chặt việc thẩm định các dự án vay

Vốn cho dự án BOT: Siết chặt việc thẩm định các dự án vay

Cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ-Mai Sơn: Có hay không việc ưu tiên doanh nghiệp 'quen biết'?

Cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ-Mai Sơn: Có hay không việc ưu tiên doanh nghiệp 'quen biết'?

Cao tốc Bắc - Nam: Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu, xử lý tránh nạn 'sân trước, sân sau'

Cao tốc Bắc - Nam: Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu, xử lý tránh nạn 'sân trước, sân sau'

Phương án vốn nào cho cao tốc Bắc - Nam?

Phương án vốn nào cho cao tốc Bắc - Nam?

Thời cơ phát huy nội lực, nhưng…

Thời cơ phát huy nội lực, nhưng…

BOT cao tốc Bắc-Nam: Không thiếu vốn, thiếu nhà đầu tư đủ mạnh

BOT cao tốc Bắc-Nam: Không thiếu vốn, thiếu nhà đầu tư đủ mạnh

Lo cao tốc Bắc - Nam dính nạn 'sân trước sân sau', Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT 'nghiên cứu và xử lý'

Lo cao tốc Bắc - Nam dính nạn 'sân trước sân sau', Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT 'nghiên cứu và xử lý'

Thủ tướng yêu cầu xử lý cảnh báo 'sân trước sân sau' với Dự án cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng yêu cầu xử lý cảnh báo 'sân trước sân sau' với Dự án cao tốc Bắc - Nam

Đường bộ Bắc - Nam: Cao tốc nhưng không thể vội vàng

Đường bộ Bắc - Nam: Cao tốc nhưng không thể vội vàng

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Cần xem lại tiêu chí đấu thầu

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Cần xem lại tiêu chí đấu thầu

Chọn nhà đầu tư nội làm cao tốc Bắc - Nam: Không hạ chuẩn!

Chọn nhà đầu tư nội làm cao tốc Bắc - Nam: Không hạ chuẩn!

Cơ hội và thách thức nhà đầu tư nội

Cơ hội và thách thức nhà đầu tư nội

Cách nào gỡ khó vốn làm cao tốc Bắc - Nam?

Cách nào gỡ khó vốn làm cao tốc Bắc - Nam?

Đầu bài mới với nhà đầu tư nội cho dự án cao tốc Bắc – Nam

Hậu hủy mời thầu quốc tế cao tốc Bắc – Nam: Khó khăn về vốn vẫn hiện hữu

Hậu hủy mời thầu quốc tế cao tốc Bắc – Nam: Khó khăn về vốn vẫn hiện hữu

Ngân hàng Nhà nước nỗ lực giải quyết vốn cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Ngân hàng Nhà nước nỗ lực giải quyết vốn cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Giải quyết nỗi lo 'đói' vốn cho các dự án BOT cao tốc Bắc - Nam

Giải quyết nỗi lo 'đói' vốn cho các dự án BOT cao tốc Bắc - Nam

NỖI LO VỀ NGUỒN VỐN CỦA NHIỀU DỰ ÁN GIAO THÔNG

NỖI LO VỀ NGUỒN VỐN CỦA NHIỀU DỰ ÁN GIAO THÔNG

Cao tốc Bắc - Nam: Lo khó về vốn

Cao tốc Bắc - Nam: Lo khó về vốn

Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Nhà đầu tư 'ngóng' hầu bao ngân hàng

Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Nhà đầu tư 'ngóng' hầu bao ngân hàng

Cơ sở hạ tầng kém, tăng trưởng khó bền vững

Cơ sở hạ tầng kém, tăng trưởng khó bền vững

Đại dự án cao tốc Bắc - Nam: Không cho phép xảy ra tình trạng nhà đầu tư 'tay không bắt giặc'

Đại dự án cao tốc Bắc - Nam: Không cho phép xảy ra tình trạng nhà đầu tư 'tay không bắt giặc'

Cao tốc Bắc-Nam: Thành bại trông chờ vào sự vào cuộc của ngân hàng

Cao tốc Bắc-Nam: Thành bại trông chờ vào sự vào cuộc của ngân hàng

Bộ GTVT tổ chức họp báo Quý III/2019

Bộ GTVT tổ chức họp báo Quý III/2019

Đấu thầu cao tốc Bắc-Nam: Doanh nghiệp tham gia cần tiềm lực và năng lực

Đấu thầu cao tốc Bắc-Nam: Doanh nghiệp tham gia cần tiềm lực và năng lực

Đặt niềm tin vào doanh nghiệp 'nội'!

Đặt niềm tin vào doanh nghiệp 'nội'!

Xem xét dùng ngân sách Nhà nước cho dự án cao tốc Bắc – Nam

Xem xét dùng ngân sách Nhà nước cho dự án cao tốc Bắc – Nam

Tìm nhà đầu tư cho cao tốc Bắc - Nam: Hồ sơ mới sẽ phát hành ngay tháng 10

Tìm nhà đầu tư cho cao tốc Bắc - Nam: Hồ sơ mới sẽ phát hành ngay tháng 10

Dự án cao tốc Bắc - Nam: 'Không có chuyện chỉ định thầu'

Dự án cao tốc Bắc - Nam: 'Không có chuyện chỉ định thầu'

Sẽ phát hành hồ sơ đấu thầu trong nước dự án cao tốc Bắc Nam vào tháng 10/2019

Sẽ phát hành hồ sơ đấu thầu trong nước dự án cao tốc Bắc Nam vào tháng 10/2019

Không chỉ định thầu nhà đầu tư cho 8 dự án PPP đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông

Không chỉ định thầu nhà đầu tư cho 8 dự án PPP đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông

Kiểm soát chặt việc đầu tư thi công cao tốc Bắc - Nam

Kiểm soát chặt việc đầu tư thi công cao tốc Bắc - Nam

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Bài học lớn của Bộ GTVT

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Bài học lớn của Bộ GTVT

Hủy đấu thầu quốc tế cao tốc Bắc - Nam: Bộ GTVT khẳng định sẽ không chỉ định nhà đầu tư

Hủy đấu thầu quốc tế cao tốc Bắc - Nam: Bộ GTVT khẳng định sẽ không chỉ định nhà đầu tư

Ðường sắt Cát Linh - Hà Ðông: Ðang xem xét trách nhiệm

Ðường sắt Cát Linh - Hà Ðông: Ðang xem xét trách nhiệm

Làm chủ cuộc chơi

Làm chủ cuộc chơi

Đấu thầu trong nước, huy động vốn cho cao tốc Bắc-Nam rất khó

Không chỉ định thầu dự án đường cao tốc bắc - nam

Giữ bí mật hồ sơ nhà đầu tư dự tuyển dự án cao tốc Bắc - Nam

Giữ bí mật hồ sơ nhà đầu tư dự tuyển dự án cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc Bắc - Nam: Không chỉ định thầu, giữ bí mật hồ sơ nhà đầu tư dự tuyển!

Cao tốc Bắc - Nam: Không chỉ định thầu, giữ bí mật hồ sơ nhà đầu tư dự tuyển!

Không chia nhỏ gói thầu của dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam

Cao tốc Bắc - Nam: Nếu không có nhà đầu tư sẽ dùng ngân sách

Cao tốc Bắc - Nam: Nếu không có nhà đầu tư sẽ dùng ngân sách

Nếu không có nhà đầu tư, cao tốc Bắc-Nam sẽ được triển khai ra sao?

Nếu không có nhà đầu tư, cao tốc Bắc-Nam sẽ được triển khai ra sao?

Không có chuyện chỉ định thầu trong cao tốc Bắc-Nam phía Đông

Không có chuyện chỉ định thầu trong cao tốc Bắc-Nam phía Đông