Di dời, hủy nhiều dự án BOT giao thông: Điều cần thiết

Di dời, hủy nhiều dự án BOT giao thông: Điều cần thiết

Việc hủy, di dời nhiều dự án BOT cho thấy Bộ GTVT đã lắng nghe ý kiến người dân. Tuy nhiên, cũng cần đẩy...
10 nhà đầu tư mua hồ sơ sơ tuyển đấu thầu tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

10 nhà đầu tư mua hồ sơ sơ tuyển đấu thầu tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm đã có 10 hồ sơ dự thầu

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm đã có 10 hồ sơ dự thầu

Nhiều doanh nghiệp lớn 'ngỏ ý' làm cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Nhiều doanh nghiệp lớn 'ngỏ ý' làm cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm

30 nhà đầu tư trong nước mua hồ sơ cao tốc Bắc Nam

30 nhà đầu tư trong nước mua hồ sơ cao tốc Bắc Nam

Nhà đầu tư chờ gỡ nút thắt về vốn tín dụng dự án cao tốc Bắc - Nam

Nhà đầu tư chờ gỡ nút thắt về vốn tín dụng dự án cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc Bắc - Nam: 'Nới' điều kiện đấu thầu, chấp nhận nhà đầu tư nội có vốn ngoại

Cao tốc Bắc - Nam: 'Nới' điều kiện đấu thầu, chấp nhận nhà đầu tư nội có vốn ngoại

Cao tốc Bắc - Nam liệu có chậm tiến độ?

Cao tốc Bắc - Nam liệu có chậm tiến độ?

Nới lỏng nhiều điều kiện cho nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Nới lỏng nhiều điều kiện cho nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Chính thức công bố điều kiện kêu gọi nhà đầu tư 8 đoạn BOT cao tốc Bắc - Nam

Chính thức công bố điều kiện kêu gọi nhà đầu tư 8 đoạn BOT cao tốc Bắc - Nam

Chính thức mời thầu rộng rãi trong nước đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Chính thức mời thầu rộng rãi trong nước đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Chính phủ báo cáo Quốc hội tiến độ tổng thể cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Chính phủ báo cáo Quốc hội tiến độ tổng thể cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Cao tốc Bắc Nam: Hủy thầu quốc tế, nhà thầu trong nước lấy vốn ở đâu?

Cao tốc Bắc Nam: Hủy thầu quốc tế, nhà thầu trong nước lấy vốn ở đâu?

Bộ GTVT tuyển nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT tuyển nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT tuyển nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT tuyển nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam

Hủy thầu quốc tế cao tốc Bắc-Nam, một nửa hồ sơ có yếu tố Trung Quốc

Hủy thầu quốc tế cao tốc Bắc-Nam, một nửa hồ sơ có yếu tố Trung Quốc

Tìm nhà đầu tư nội cho cao tốc Bắc-Nam: Trao cơ hội phát triển nội lực

Tìm nhà đầu tư nội cho cao tốc Bắc-Nam: Trao cơ hội phát triển nội lực

Cần cơ chế ''hút vốn'' cho hạ tầng

Cần cơ chế ''hút vốn'' cho hạ tầng

Thời cơ phát huy nội lực, nhưng…

Thời cơ phát huy nội lực, nhưng…

BOT cao tốc Bắc-Nam: Không thiếu vốn, thiếu nhà đầu tư đủ mạnh

BOT cao tốc Bắc-Nam: Không thiếu vốn, thiếu nhà đầu tư đủ mạnh

Lo cao tốc Bắc - Nam dính nạn 'sân trước sân sau', Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT 'nghiên cứu và xử lý'

Lo cao tốc Bắc - Nam dính nạn 'sân trước sân sau', Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT 'nghiên cứu và xử lý'

Đường bộ Bắc - Nam: Cao tốc nhưng không thể vội vàng

Đường bộ Bắc - Nam: Cao tốc nhưng không thể vội vàng

Cơ hội và thách thức nhà đầu tư nội

Cơ hội và thách thức nhà đầu tư nội

Cách nào gỡ khó vốn làm cao tốc Bắc - Nam?

Cách nào gỡ khó vốn làm cao tốc Bắc - Nam?