Bộ Chính trị yêu cầu công khai kết quả xử lý cán bộ

Bộ Chính trị yêu cầu công khai kết quả xử lý cán bộ

Quyết liệt 'tăng sức đề kháng'!

Quyết liệt 'tăng sức đề kháng'!

Quyết tâm của Đảng trong chống 'chạy chức, chạy quyền': Không thể lấy hô hào, nhắc nhở để ngăn chặn

Quyết tâm của Đảng trong chống 'chạy chức, chạy quyền': Không thể lấy hô hào, nhắc nhở để ngăn chặn

Lấp 'lỗ hổng' trong công tác cán bộ: Loại bỏ nạn 'thân quen, cánh hẩu'

Lấp 'lỗ hổng' trong công tác cán bộ: Loại bỏ nạn 'thân quen, cánh hẩu'

Quy định 205-QĐ/TW là giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Đảng

Quy định 205-QĐ/TW là giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Đảng

Quyết tâm của Đảng trong chống 'chạy chức, chạy quyền': Phải tránh 'bí mật, bí hiểm' trong đánh giá cán bộ

Quyết tâm của Đảng trong chống 'chạy chức, chạy quyền': Phải tránh 'bí mật, bí hiểm' trong đánh giá cán bộ

Lựa chọn người tài đức - chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lựa chọn người tài đức - chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cục trưởng mất chức được quy hoạch làm Vụ trưởng: Đúng quy trình?!

Cục trưởng mất chức được quy hoạch làm Vụ trưởng: Đúng quy trình?!

Cục trưởng bị cách chức sau vụ Formosa được quy hoạch vụ trưởng của 2 vụ

Cục trưởng bị cách chức sau vụ Formosa được quy hoạch vụ trưởng của 2 vụ

Kiểm soát quyền lực

Kiểm soát quyền lực

Quyền lực chỉ có thể kiểm soát bằng thể chế

Quyền lực chỉ có thể kiểm soát bằng thể chế

Chạy chức, chạy quyền đi liền tham nhũng vặt

Chạy chức, chạy quyền đi liền tham nhũng vặt

'NHỐT' QUYỀN LỰC TRONG 'LỒNG' CƠ CHẾ

'NHỐT' QUYỀN LỰC TRONG 'LỒNG' CƠ CHẾ

Sàng lọc cán bộ và 'truyền thống' trúng cử 90-100% phiếu bầu

Sàng lọc cán bộ và 'truyền thống' trúng cử 90-100% phiếu bầu

Luân chuyển cán bộ, ngăn ngừa tham nhũng

Luân chuyển cán bộ, ngăn ngừa tham nhũng

Giải pháp chống chạy chức, chạy quyền

Giải pháp chống chạy chức, chạy quyền

Luận điệu xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng

Luận điệu xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng

Chọn cán bộ sai thì rất nguy hiểm

Chọn cán bộ sai thì rất nguy hiểm

Đằng sau việc chạy chức

Đằng sau việc chạy chức

Dân chủ, tầm nhìn 2021

Dân chủ, tầm nhìn 2021

Quy định mới về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền: Quả đấm thép chặn đứng những 'liên minh quyền lực ngầm'

Quy định mới về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền: Quả đấm thép chặn đứng những 'liên minh quyền lực ngầm'

Không kiểm soát quyền lực, tha hóa sẽ nảy sinh

Không kiểm soát quyền lực, tha hóa sẽ nảy sinh

Chặn đường chạy chức, chạy quyền để ngăn hậu họa

Chặn đường chạy chức, chạy quyền để ngăn hậu họa

Đã có 'bàn tay thép' chặn cả họ làm quan, cánh hẩu trong công tác cán bộ

Đã có 'bàn tay thép' chặn cả họ làm quan, cánh hẩu trong công tác cán bộ

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chống chạy chức, chạy quyền: Phải bố trí đúng người, đúng việc

Chống chạy chức, chạy quyền: Phải bố trí đúng người, đúng việc

Quy định về kiểm soát quyền lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Quy định về kiểm soát quyền lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND

Đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND

Chống chạy chức, chạy quyền: Ngăn tình trạng cả họ làm quan!

Chống chạy chức, chạy quyền: Ngăn tình trạng cả họ làm quan!

Công khai quy hoạch 200 nhân sự trung ương để tránh 'râm ran tin đồn'

Công khai quy hoạch 200 nhân sự trung ương để tránh 'râm ran tin đồn'

Công khai 200 nhân sự được quy hoạch trung ương để đảng viên giám sát

Công khai 200 nhân sự được quy hoạch trung ương để đảng viên giám sát

'Toa thuốc' đặc trị nạn chạy chức, chạy quyền

Chống nạn chạy chức, chạy quyền: Chặn từ gốc 'sự tha hóa quyền lực'

Chống nạn chạy chức, chạy quyền: Chặn từ gốc 'sự tha hóa quyền lực'

Đề nghị công khai thông tin quy hoạch nhân sự Trung ương cho đảng viên

Đề nghị công khai thông tin quy hoạch nhân sự Trung ương cho đảng viên

Công khai quy hoạch 200 nhân sự trung ương để đảng viên giám sát

Công khai quy hoạch 200 nhân sự trung ương để đảng viên giám sát

Trước thềm Đại hội XIII, Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là vô cùng cần thiết

Trước thềm Đại hội XIII, Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là vô cùng cần thiết

'Phải 'nhốt' quyền lực trong cái 'lồng' luật pháp'

'Phải 'nhốt' quyền lực trong cái 'lồng' luật pháp'

Cảnh tỉnh, răn đe những ai đang 'lăm lăm' ý định chạy chức, chạy quyền

Cảnh tỉnh, răn đe những ai đang 'lăm lăm' ý định chạy chức, chạy quyền

Đảng 'gọi tên' các hành vi chạy chức, chạy quyền

Đảng 'gọi tên' các hành vi chạy chức, chạy quyền

'VẮC-XIN' NGỪA CHẠY CHỨC

'VẮC-XIN' NGỪA CHẠY CHỨC

Quyền giám sát cán bộ và niềm tin của dân

Bộ Chính trị nêu rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền, 8 hành vi bao che

Bộ Chính trị nêu rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền, 8 hành vi bao che

Bộ Chính trị ban hành quy định chống chạy chức, chạy quyền

Bộ Chính trị ban hành quy định chống chạy chức, chạy quyền

Bộ Chính trị cấm người thân quan chức can thiệp vào công tác cán bộ

Bộ Chính trị cấm người thân quan chức can thiệp vào công tác cán bộ

Toàn văn Quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Toàn văn Quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Ngăn 'chuyến tàu vét' trước thềm Ðại hội Ðảng - Không để lọt những cán bộ cơ hội

Ngăn 'chuyến tàu vét' trước thềm Ðại hội Ðảng - Không để lọt những cán bộ cơ hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng