Kiên Giang: Chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Kiên Giang: Chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Chiều ngày 13-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (mở...
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nêu 7 nhiệm vụ cho thành phố Vinh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nêu 7 nhiệm vụ cho thành phố Vinh

Vân Đồn: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Vân Đồn: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 18

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 18

Tri Tôn hướng đến Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Đà Nẵng sửa quy định cán bộ 'nhường ghế' cho người trẻ được hỗ trợ tiền

Đà Nẵng sửa quy định cán bộ 'nhường ghế' cho người trẻ được hỗ trợ tiền

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng Đảng và đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng Đảng và đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy

Đầm Hà: Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Đầm Hà: Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp

Chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp

Chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy

Xây dựng văn kiện đại hội các cấp đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ

Xây dựng văn kiện đại hội các cấp đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ

Nghệ An: 60 học viên dự lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

Nghệ An: 60 học viên dự lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

Hướng dẫn quy trình triển khai các văn bản, nghị quyết của Trung ương tại Bộ Tư pháp

Hướng dẫn quy trình triển khai các văn bản, nghị quyết của Trung ương tại Bộ Tư pháp

Huyện Thống Nhất: Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

Huyện Thống Nhất: Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

An Phú tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp

An Phú tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp

Bí thư Tỉnh ủy: Thực hiện quy trình nhân sự đại hội đảng bộ các cấp phải thật khách quan, công tâm

Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Định Hóa

Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Định Hóa