Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về khắc phục hậu quả chiến tranh

Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về khắc phục hậu quả chiến tranh

Việt Nam-Anh thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương

Việt Nam-Anh thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Tùy viên Quốc phòng Vương quốc Anh

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Tùy viên Quốc phòng Vương quốc Anh

Việt Nam - Mỹ đẩy mạnh hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Mỹ đẩy mạnh hợp tác quốc phòng

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Hoa Kỳ

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Hoa Kỳ

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Anh lần thứ hai

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Anh lần thứ hai

Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh các kế hoạch hợp tác trong tương lai

Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh các kế hoạch hợp tác trong tương lai

Việt Nam - Hoa Kỳ tham vấn quốc phòng

Việt Nam - Hoa Kỳ tham vấn quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhận huân chương Hữu nghị của LB Nga

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhận huân chương Hữu nghị của LB Nga

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được tặng Huân chương Hữu nghị Nga

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được tặng Huân chương Hữu nghị Nga

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3

Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn PVTTXVN tại Hàn Quốc

Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn PVTTXVN tại Hàn Quốc

Việt Nam tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ tám tại Hàn Quốc

Việt Nam tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ tám tại Hàn Quốc

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về tình hình biển Đông

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về tình hình biển Đông