Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nghỉ quá 14 ngày làm việc, có phải đóng bảo hiểm y tế?

Nghỉ quá 14 ngày làm việc, có phải đóng bảo hiểm y tế?

Bảo đảm chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời, chính xác

Bảo đảm chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời, chính xác

Mức hưởng chế độ trợ cấp ốm đau

Mức hưởng chế độ trợ cấp ốm đau

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp và thai sản

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp và thai sản

Mục tiêu 60% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

Mục tiêu 60% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

6 chính sách BHYT, BHXH có hiệu lực năm 2020

6 chính sách BHYT, BHXH có hiệu lực năm 2020

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

Thiết kế các gói bảo hiểm tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt

Thiết kế các gói bảo hiểm tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt

Giải đáp một số thắc mắc về chế độ thai sản

Giải đáp một số thắc mắc về chế độ thai sản

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động

6 chính sách về bảo hiểm áp dụng từ năm 2020

6 chính sách về bảo hiểm áp dụng từ năm 2020

Hồ sơ đề nghị hưởng BHXH một lần gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị hưởng BHXH một lần gồm những gì?

Những khoản trợ cấp BHXH tăng đáng lưu ý trong năm 2020

Điều trị ngoại trú có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH

Những điểm mới trong chính sách tiền lương có lợi cho người lao động

Những điểm mới trong chính sách tiền lương có lợi cho người lao động

Tăng tuổi nghỉ hưu đảm bảo tính bền vững của quỹ an sinh xã hội

Tăng tuổi nghỉ hưu đảm bảo tính bền vững của quỹ an sinh xã hội

Các khoản trợ cấp BHXH tăng từ 1/7/2020

Các khoản trợ cấp BHXH tăng từ 1/7/2020

Nhận bảo hiểm xã hội một lần: Đừng vì lợi ích trước mắt

Nhận bảo hiểm xã hội một lần: Đừng vì lợi ích trước mắt

Có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH điều trị ngoại trú?

Có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH điều trị ngoại trú?

Đề xuất bổ sung 3 gói bảo hiểm xã hội tự nguyện mới

Đề xuất bổ sung 3 gói bảo hiểm xã hội tự nguyện mới

3 chính sách tiền lương mới từ năm 2020

3 chính sách tiền lương mới từ năm 2020

Bị tai nạn lao động được hưởng quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động được hưởng quyền lợi gì?

6 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 1-7-2020

6 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 1-7-2020

Thuê lao động nghỉ hưu, DN có phải trả tiền bảo hiểm không?

Thuê lao động nghỉ hưu, DN có phải trả tiền bảo hiểm không?

Ba chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 1/1/2020

Ba chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 1/1/2020

Thí điểm gói ngắn hạn Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

Thí điểm gói ngắn hạn Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

Năm 2020 vẫn giữ quy định hưởng BHXH một lần

Năm 2020 vẫn giữ quy định hưởng BHXH một lần

Giáo viên có cần dạy đến đủ tuổi hưu mới nghỉ không?

Giáo viên có cần dạy đến đủ tuổi hưu mới nghỉ không?

Thống nhất cách xác định tuổi nghỉ hưu với người không rõ ngày, tháng, năm sinh

Thống nhất cách xác định tuổi nghỉ hưu với người không rõ ngày, tháng, năm sinh

Chi tiết lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo luật mới

Chi tiết lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo luật mới

Điều kiện hưởng chế độ công việc nặng nhọc, độc hại

Điều kiện hưởng chế độ công việc nặng nhọc, độc hại

Lương cơ sở tăng, một số chính sách an sinh xã hội điều chỉnh ra sao?

Lương cơ sở tăng, một số chính sách an sinh xã hội điều chỉnh ra sao?

Trả lương hưu và trợ cấp xã hội qua tài khoản cá nhân

Trả lương hưu và trợ cấp xã hội qua tài khoản cá nhân

Để đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân

Để đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân

Quy định về chế độ thai sản khi không đăng ký kết hôn

Quy định về chế độ thai sản khi không đăng ký kết hôn

Chỉ có chồng tham gia BHXH có được hưởng tiền thai sản?

Chỉ có chồng tham gia BHXH có được hưởng tiền thai sản?

Đề xuất gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hấp dẫn hơn

Đề xuất gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hấp dẫn hơn

Bổ sung các 'gói' chế độ linh hoạt, tăng tính hấp dẫn của chính sách

Bổ sung các 'gói' chế độ linh hoạt, tăng tính hấp dẫn của chính sách

Thực hư thông tin sau năm 2020, người lao động không được nhận BHXH 1 lần?

Thực hư thông tin sau năm 2020, người lao động không được nhận BHXH 1 lần?

Sau năm 2020, người lao động không được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?

Sau năm 2020, người lao động không được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?

Tin đồn dừng chi trả BHXH một lần là vô căn cứ

Tin đồn dừng chi trả BHXH một lần là vô căn cứ

Vì sao người mua BHXH tự nguyện tăng chậm?

Vì sao người mua BHXH tự nguyện tăng chậm?

Đủ thời gian đóng BHXH có thể nghỉ chờ hưu

Đủ thời gian đóng BHXH có thể nghỉ chờ hưu

Không có chuyện dừng chi trả Bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động

Không có chuyện dừng chi trả Bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động

Lương cơ sở 2020 tăng: Các chế độ của công chức, viên chức sẽ tăng như thế nào?

Lương cơ sở 2020 tăng: Các chế độ của công chức, viên chức sẽ tăng như thế nào?

Cách tính BHXH một lần mà ai cũng phải biết

Cách tính BHXH một lần mà ai cũng phải biết

Thông tin người lao động không được lãnh BHXH một lần là không chính xác

Thông tin người lao động không được lãnh BHXH một lần là không chính xác

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu

Từ 1/7/2020: Tăng lương cơ sở, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Từ 1/7/2020: Tăng lương cơ sở, trợ cấp bảo hiểm xã hội

17 khoản đóng, hưởng bảo hiểm thay đổi khi lương tăng lên 1,6 triệu đồng

17 khoản đóng, hưởng bảo hiểm thay đổi khi lương tăng lên 1,6 triệu đồng

Người tham gia có thể thụ hưởng sau thời gian ngắn

Người tham gia có thể thụ hưởng sau thời gian ngắn

Chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 25.751 tỷ đồng

Chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 25.751 tỷ đồng

Toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã thu 290.262 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch

Toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã thu 290.262 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch

Đề xuất bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện mới linh hoạt hơn

Đề xuất bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện mới linh hoạt hơn

Cách làm tròn tuổi khi nghỉ hưu sớm

Cách làm tròn tuổi khi nghỉ hưu sớm

Đề xuất giảm thời gian đóng, tăng hỗ trợ tham gia bảo hiểm tự nguyện

Đề xuất giảm thời gian đóng, tăng hỗ trợ tham gia bảo hiểm tự nguyện

Lương cơ sở tăng, lương hưu, BHXH sẽ đồng loạt điều chỉnh

Lương cơ sở tăng, lương hưu, BHXH sẽ đồng loạt điều chỉnh

Đề xuất thí điểm ba gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt

Đề xuất thí điểm ba gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt

Để xuất giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

Để xuất giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

Tăng tuổi nghỉ hưu thì phải giảm giờ làm

Tăng tuổi nghỉ hưu thì phải giảm giờ làm

Sau khi nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần?

Sau khi nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần?

Ngành bảo hiểm xã hội kiểm soát chặt chẽ việc hưởng BHXH một lần

Ngành bảo hiểm xã hội kiểm soát chặt chẽ việc hưởng BHXH một lần

Đề xuất đóng bảo hiểm tự nguyện 10 năm được hưởng lương hưu

Đề xuất đóng bảo hiểm tự nguyện 10 năm được hưởng lương hưu

Đề xuất nghiên cứu ba gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn

Đề xuất nghiên cứu ba gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn

Trường hợp nào phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Trường hợp nào phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

62.000 người nước ngoài đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc tại Việt Nam

62.000 người nước ngoài đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc tại Việt Nam

Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội

Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội

Ngăn chặn hành vi thu mua sổ BHXH

Ngăn chặn hành vi thu mua sổ BHXH

Thanh tra đột xuất các doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Thanh tra đột xuất các doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Bố mẹ nghỉ việc chăm con ốm đau có được hưởng Bảo hiểm xã hội?

Bố mẹ nghỉ việc chăm con ốm đau có được hưởng Bảo hiểm xã hội?

Những thay đổi quan trọng về BHXH từ năm 2020

62.000 người nước ngoài đóng BHXH bắt buộc

62.000 người nước ngoài đóng BHXH bắt buộc

Đề xuất có thuê lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội

Đề xuất có thuê lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội

Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

'Kích cầu' chính sách để tăng tính hấp dẫn

'Kích cầu' chính sách để tăng tính hấp dẫn

Người nhận lương hưu chịu thiệt thòi sau mỗi lần tăng lương cơ sở?

Người nhận lương hưu chịu thiệt thòi sau mỗi lần tăng lương cơ sở?

Vẫn được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Vẫn được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Vợ sinh con, cán bộ, sĩ quan Công an được hưởng chế độ thế nào?

Vợ sinh con, cán bộ, sĩ quan Công an được hưởng chế độ thế nào?

Trợ cấp thai sản có tăng theo mức lương cơ sở?

Trợ cấp thai sản có tăng theo mức lương cơ sở?