Lo lắng khi thang máy gặp sự cố

Lo lắng khi thang máy gặp sự cố

Bảo vệ rơi xuống hầm thang máy tử vong: Hé lộ danh tính chủ chung cư Lotus Sen Hồng

Bảo vệ rơi xuống hầm thang máy tử vong: Hé lộ danh tính chủ chung cư Lotus Sen Hồng

Khi thang máy chung cư bất ngờ biến thành hố tử thần

Khi thang máy chung cư bất ngờ biến thành hố tử thần

Thang máy hỏng, bảo vệ chung cư rơi tự do từ tầng 18 xuống hầm

Thang máy hỏng, bảo vệ chung cư rơi tự do từ tầng 18 xuống hầm

Bước vào thang máy hỏng, nam bảo vệ rơi từ tầng 18 tử vong

Bước vào thang máy hỏng, nam bảo vệ rơi từ tầng 18 tử vong

Bảo vệ chung cư rơi từ tầng 18 khi bước vào thang máy không có cabin

Bảo vệ chung cư rơi từ tầng 18 khi bước vào thang máy không có cabin

Bước vào buồng thang máy không có cabin, bảo vệ rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong

Bước vào buồng thang máy không có cabin, bảo vệ rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong

Thang máy hỏng, một bảo vệ rơi từ tầng 18 xuống đất

Thang máy hỏng, một bảo vệ rơi từ tầng 18 xuống đất

Nam bảo vệ chung cư rơi trong thang máy tử vong

Nam bảo vệ chung cư rơi trong thang máy tử vong

Bảo vệ bị tử vong khi bước vào tầng 18 thang máy không có cabin

Bảo vệ bị tử vong khi bước vào tầng 18 thang máy không có cabin

Thang máy hỏng, bảo vệ rơi từ tầng 18 tử vong

Thang máy hỏng, bảo vệ rơi từ tầng 18 tử vong

Bảo vệ chung cư tử vong vì bước vào thang máy tầng 18 không có cabin

Bảo vệ chung cư tử vong vì bước vào thang máy tầng 18 không có cabin

Thang máy rỗng, người đàn ông rơi tự do từ tầng 18

Thang máy rỗng, người đàn ông rơi tự do từ tầng 18

Bảo vệ rơi từ tầng 18 xuống đất do bước vào thang máy đang sửa chữa

Bảo vệ rơi từ tầng 18 xuống đất do bước vào thang máy đang sửa chữa

Bảo vệ chung cư Lotus Sen Hồng rơi xuống hầm thang máy tử vong

Bảo vệ chung cư Lotus Sen Hồng rơi xuống hầm thang máy tử vong

Thang máy hỏng, một bảo vệ rơi từ tầng 18 xuống đất

Thang máy hỏng, một bảo vệ rơi từ tầng 18 xuống đất

Vào buồng thang máy không có cabin, bảo vệ rơi từ tầng 18

Vào buồng thang máy không có cabin, bảo vệ rơi từ tầng 18

Thang máy hỏng, bảo vệ chung cư rơi từ tầng 18 xuống hầm

Thang máy hỏng, bảo vệ chung cư rơi từ tầng 18 xuống hầm

Bình Dương: Bảo vệ chung cư tử vong khi rơi từ thang máy tầng 18

Bình Dương: Bảo vệ chung cư tử vong khi rơi từ thang máy tầng 18

Bảo vệ tử vong khi rơi từ thang máy tầng 18 xuống đất

Bảo vệ tử vong khi rơi từ thang máy tầng 18 xuống đất

Bảo vệ chung cư tử vong nghi rơi trong hầm thang máy

Bảo vệ chung cư tử vong nghi rơi trong hầm thang máy

1 bảo vệ chết thương tâm khi rơi vào thang máy tại chung cư

1 bảo vệ chết thương tâm khi rơi vào thang máy tại chung cư

Bảo vệ chung cư vào thang máy không có cabin, rơi từ tầng 18 thiệt mạng

Bảo vệ chung cư vào thang máy không có cabin, rơi từ tầng 18 thiệt mạng