Tài xế lo ngại nhiều vết nứt vỏ hầm Hải Vân 1, chủ đầu tư nói an toàn

Tài xế lo ngại nhiều vết nứt vỏ hầm Hải Vân 1, chủ đầu tư nói an toàn

Chính thức tăng phí BOT Bắc Hải Vân lên gấp đôi

Chính thức tăng phí BOT Bắc Hải Vân lên gấp đôi

BOT Bắc Hải Vân ùn tắc cục bộ trong ngày đầu thu mức phí mới

BOT Bắc Hải Vân ùn tắc cục bộ trong ngày đầu thu mức phí mới

Mức phí mới qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân thấp nhất là 70.000 đồng/lượt

Mức phí mới qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân thấp nhất là 70.000 đồng/lượt

Ngày mai (27/9), bắt đầu thu mức phí mới qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân

Ngày mai (27/9), bắt đầu thu mức phí mới qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân

Từ 27/9, điều chỉnh mức phí qua trạm thu phí Bắc Hải Vân

Từ 27/9, điều chỉnh mức phí qua trạm thu phí Bắc Hải Vân

Phí qua trạm BOT hầm đường bộ Hải Vân sắp tăng lên 240.000 đồng/lượt

Phí qua trạm BOT hầm đường bộ Hải Vân sắp tăng lên 240.000 đồng/lượt

Từ ngày 27/9, phí qua hầm Hải Vân thấp nhất 70.000 đồng, cao nhất 240.000 đồng/lượt/xe

Từ ngày 27/9, phí qua hầm Hải Vân thấp nhất 70.000 đồng, cao nhất 240.000 đồng/lượt/xe

Điều chỉnh mức thu phí qua hầm Hải Vân từ ngày 27-9

Điều chỉnh mức thu phí qua hầm Hải Vân từ ngày 27-9

Điều chỉnh mức phí qua trạm Bắc Hải Vân thấp hơn qui định

Điều chỉnh mức phí qua trạm Bắc Hải Vân thấp hơn qui định

Trạm thu phí Bắc Hải Vân điều chỉnh mức thu phí dịch vụ

Trạm thu phí Bắc Hải Vân điều chỉnh mức thu phí dịch vụ

Nhà đầu tư chọn mức phí qua trạm BOT Bắc Hải Vân thấp hơn quy định của hợp đồng

Nhà đầu tư chọn mức phí qua trạm BOT Bắc Hải Vân thấp hơn quy định của hợp đồng

Điều chỉnh giá vé qua trạm thu phí Bắc Hải Vân từ 27/9

Điều chỉnh giá vé qua trạm thu phí Bắc Hải Vân từ 27/9

Phí qua hầm Hải Vân từ ngày 27/9

Phí qua hầm Hải Vân từ ngày 27/9

Điều chỉnh mức thu phí qua hầm đường bộ Hải Vân tại trạm Bắc Hải Vân từ ngày 27/9

Điều chỉnh mức thu phí qua hầm đường bộ Hải Vân tại trạm Bắc Hải Vân từ ngày 27/9

5 ngày nữa, thu phí BOT qua hầm Hải Vân

5 ngày nữa, thu phí BOT qua hầm Hải Vân

Điều chỉnh thu phí qua trạm Bắc Hải Vân từ ngày 27-9

Điều chỉnh thu phí qua trạm Bắc Hải Vân từ ngày 27-9

Giá vé qua trạm thu phí Bắc Hải Vân từ ngày 27/9 có gì mới?

Giá vé qua trạm thu phí Bắc Hải Vân từ ngày 27/9 có gì mới?

Từ ngày 27-9, mức phí qua hầm Hải Vân sẽ thấp hơn quy định

Từ ngày 27-9, mức phí qua hầm Hải Vân sẽ thấp hơn quy định

Thu phí hầm Hải Vân từ ngày 27/9

Thu phí hầm Hải Vân từ ngày 27/9

Trạm Bắc Hải Vân chính thức điều chỉnh mức thu phí

Trạm Bắc Hải Vân chính thức điều chỉnh mức thu phí

Trạm thu phí Bắc Hải Vân điều chỉnh mức thu

Trạm thu phí Bắc Hải Vân điều chỉnh mức thu

Điều chỉnh mức thu phí qua trạm Bắc Hải Vân từ ngày 27/9

Điều chỉnh mức thu phí qua trạm Bắc Hải Vân từ ngày 27/9

Điều chỉnh giá vé qua trạm thu phí Bắc Hải Vân từ 27/9

Điều chỉnh giá vé qua trạm thu phí Bắc Hải Vân từ 27/9

Điều chỉnh phí qua trạm BOT hầm Bắc Hải Vân

Điều chỉnh phí qua trạm BOT hầm Bắc Hải Vân

Điều chỉnh mức thu phí qua trạm Bắc Hải Vân từ ngày 27/9

Điều chỉnh mức thu phí qua trạm Bắc Hải Vân từ ngày 27/9

Sắp điều chỉnh mức phí qua trạm hầm Hải Vân

Sắp điều chỉnh mức phí qua trạm hầm Hải Vân

Gia tăng vi phạm trật tự ATGT trong hầm Hải Vân

Gia tăng vi phạm trật tự ATGT trong hầm Hải Vân

Sẽ tháo dỡ Trạm thu phí phía Nam Hải Vân

Sẽ tháo dỡ Trạm thu phí phía Nam Hải Vân

Chậm lắp thu phí tự động: Ba trạm BOT bị 'đóng cửa' từ ngày 6/7

Chậm lắp thu phí tự động: Ba trạm BOT bị 'đóng cửa' từ ngày 6/7

Đại biểu Quốc hội điểm mặt dự án đội vốn của ngành giao thông

Đại biểu Quốc hội điểm mặt dự án đội vốn của ngành giao thông