Đồng bào Đan Lai lần đầu tiên biết đào ao thả cá, trồng rau nuôi gà ở quê mới

Đồng bào Đan Lai lần đầu tiên biết đào ao thả cá, trồng rau nuôi gà ở quê mới

Sau 2 tháng đến nơi ở mới tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) cuộc sống người dân Đan Lai đã có...