Nhà máy cồn gây ô nhiễm, tỉnh yêu cầu làm giấy phép xả thải

Nhà máy cồn gây ô nhiễm, tỉnh yêu cầu làm giấy phép xả thải

Quảng Nam: Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân muốn hoạt động trở lại phải được cấp giấy phép xả nước thải.

Quảng Nam: Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân muốn hoạt động trở lại phải được cấp giấy phép xả nước thải.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý tồn tại ở nhà máy cồn

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý tồn tại ở nhà máy cồn

Nhà máy cồn bốc mùi thối ở Quảng Nam: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo 'nóng'

Nhà máy cồn bốc mùi thối ở Quảng Nam: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo 'nóng'

Tiếp tục khắc phục các tồn tại ở Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân

Không ưa là chém

Quảng Nam: Đã khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu fusel ở nhà máy cồn Đại Tân

Khắc phục sự cố tràn dầu fusel nhà máy cồn ở Quảng Nam

Nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm: Xử lý xong 9.000m3 dịch tồn

Khắc phục xong sự cố, nhà máy cồn bốc mùi thối được quan trắc lần nữa

Quảng Nam: Dân giám sát nhà máy cồn Đại Tân xử lý 9.000 m3 dịch tồn

Người dân giám sát nhà máy cồn Đại Tân xử lý 9.000 m3 dịch tồn

Nhà máy cồn bốc mùi thối: Dân giám sát quá trình xử lý 9.000m3 dịch lên men

Nhiều thông số của Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân vượt chuẩn quy định

Quảng Nam: Công bố kết quả quan trắc nhà máy cồn bị tràn dầu, bốc mùi hôi khiến dân bao vây

Quảng Nam: Công bố kết quả quan trắc môi trường Nhà máy cồn Đại Tân

Nhà máy cồn bốc mùi thối khiến dân bao vây: Công bố kết quả quan trắc

Quảng Nam: 3/8 thông số mẫu nước ở nhà máy cồn Đại Tân vượt quy chuẩn

Quảng Nam: Dân buộc nhà máy cồn ngưng sản xuất vì gây ô nhiễm

Nhà máy cồn gây ô nhiễm xin được hoạt động trở lại để hạn chế nguy cơ cháy nổ

Vụ Nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm môi trường: Đề nghị được giải phóng hàng tồn kho trong vòng 15 ngày

Sự cố tràn dầu tại nhà máy cồn Đại Tân (Quảng Nam): 15 ngày xử lý 9000m3 dịch tồn và giải phóng hàng tồn kho

Quảng Nam: Dân dựng lều phản đối nhà máy cồn gây ô nhiễm

Quảng Nam: Nhà máy cồn gây ô nhiễm cam kết giải phóng hàng tồn kho trong vòng 15 ngày

Nhà máy cồn bốc mùi thối ở Quảng Nam cam kết dừng sản xuất trong 15 ngày

Nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm môi trường: Nếu xảy ra sự cố tương tự phải tự nguyện đóng cửa

Vụ tràn dầu tại Nhà máy Ethanol Quảng Nam: Doanh nghiệp đề xuất được vận hành tiếp để xử lý dịch tồn kho

Quảng Nam yêu cầu khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu tại Nhà máy cồn

Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu tại Nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm môi trường

Tràn dầu tại nhà máy cồn Đại Tân (Quảng Nam): 'Sự cố' hay 'cố ý' xả thải chất bẩn?

Để tràn dầu ra ngoài, người dân 'bao vây' nhà máy cồn

Nhà máy cồn bốc mùi thối, dân dựng lều bao vây đêm ngày: Quảng Nam ra 'tối hậu thư'

Quảng Nam: Khẩn trương xử lý dứt điểm sự cố nhà máy cồn Đại Tân

Khẩn trương xử lý dứt điểm sự cố môi trường tại nhà máy cồn Đại Tân

Người dân Quảng Nam bao vây nhà máy cồn vì để xảy ra sự cố tràn dầu

Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu tại nhà máy cồn Ethanol Đại Tân

Dân dựng lều chặn xe ra vào trước nhà máy cồn Đại Tân

Quảng Nam: Nhà máy cồn bốc mùi hôi, người dân dựng lều 'bao vây'

Nhà máy cồn bốc mùi hôi ở Quảng Nam bị dân tố lợi dụng trời mưa xả chất bẩn

Quảng Nam: Lý do Nhà máy cồn Đại Tân bị dân 'bao vây' đòi đóng cửa

Tái diễn ô nhiễm môi trường xung quanh Nhà máy cồn Đại Tân

Sự cố tràn dầu tại Nhà máy cồn Đại Tân ( Quảng Nam) gây ô nhiễm môi trường: Đối thoại bế tắc

Nhà máy cồn bốc mùi thối, dân dựng lều bao vây đêm ngày

Tạm dừng hoạt động nhà máy cồn sau sự cố rò rỉ dầu

Quảng Nam: Tạm dừng hoạt động nhà máy cồn sau sự cố rò rỉ dầu

Tạm dừng hoạt động Nhà máy cồn Đại Tân sau sự cố môi trường

Quảng Nam: Tạm dừng hoạt động nhà máy cồn sau sự cố tràn dầu gây ô nhiễm

Quảng Nam: Tạm dừng hoạt động nhà máy cồn Đại Tân sau sự cố tràn dầu fusel gây ô nhiễm môi trường

Đại Lộc (Quảng Nam): Sự cố tràn dầu tại Nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm môi trường

Tạm dừng hoạt động nhà máy cồn gây ô nhiễm tại Quảng Nam

Người dân lại tố nhà máy cồn Đại Tân xả thải gây ô nhiễm

Quảng Nam: Lãnh đạo nhà máy cồn xin lỗi người dân sau sự cố môi trường

Quảng Nam: Họp dân sau sự cố môi trường tại nhà máy cồn Đại Tân

Quảng Nam: Dân bức xúc vì sự cố môi trường tại nhà máy cồn

Người dân 'bao vây' nhà máy cồn vì ô nhiễm