Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND thị xã Buôn Hồ và VKSND huyện Ea Kar

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND thị xã Buôn Hồ và VKSND huyện Ea Kar

VKSND huyện Tam Nông có tân nữ Phó Viện trưởng

VKSND huyện Tam Nông có tân nữ Phó Viện trưởng

Nhân sự mới tại Tuyên Quang và Nghệ An

Nhân sự mới tại Tuyên Quang và Nghệ An

VKSND thành phố Tuyên Quang có tân Viện trưởng

VKSND thành phố Tuyên Quang có tân Viện trưởng

VKSND TP Tuyên Quang có Viện trưởng, Phó Viện trưởng mới

VKSND TP Tuyên Quang có Viện trưởng, Phó Viện trưởng mới

Thiếu tướng Tạ Quang Khải được giao Phụ trách VKSQS Trung ương

Thiếu tướng Tạ Quang Khải được giao Phụ trách VKSQS Trung ương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, VKSND tối cao

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, VKSND tối cao

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, VKSNDTC

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, VKSNDTC

VKSND cấp cao tại Hà Nội có thêm một Phó Viện trưởng

VKSND cấp cao tại Hà Nội có thêm một Phó Viện trưởng

Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhận nhiệm vụ mới

Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhận nhiệm vụ mới

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ và Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ và Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Gặp mặt các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn VKSND tối cao khóa XXIV

Bổ nhiệm nhân sự Bộ TN&MT, VKSND tối cao

Bổ nhiệm nhân sự Bộ TN&MT, VKSND tối cao

Bổ nhiệm nhân sự Bộ TN&MT, VKSND tối cao

Bổ nhiệm nhân sự Bộ TN&MT, VKSND tối cao

VKSND Tối cao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

VKSND Tối cao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Viện cấp cao 3 công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

Viện cấp cao 3 công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc VKSND tối cao

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc VKSND tối cao

Công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

Công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

Lãnh đạo VKSND tối cao gặp mặt cán bộ nghỉ chế độ hưu trí

Lãnh đạo VKSND tối cao gặp mặt cán bộ nghỉ chế độ hưu trí

VKSND huyện Hương Sơn có nữ Phó Viện trưởng 8X

VKSND huyện Hương Sơn có nữ Phó Viện trưởng 8X

Hội nghị trực tuyến thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao

Hội nghị trực tuyến thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao

Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao

Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao

Tổ chức hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao

Tổ chức hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Ea H'leo

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Ea H'leo

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bổ nhiệm nhân sự mới