Lời đề nghị nhạy cảm của cụ ông với nữ điều dưỡng sau buổi mát-xa trị liệu

Lời đề nghị nhạy cảm của cụ ông với nữ điều dưỡng sau buổi mát-xa trị liệu

Nhận lời đến nhà riêng mát-xa, vật lý trị liệu cho người đàn ông lớn tuổi, tôi đã nhẹ dạ nhận lời làm...