Những phận người không quốc tịch

Những phận người không quốc tịch

Trong câu chuyện của những người vừa từ giã phận người không quốc tịch, niềm vui đã dần lấp lánh. Danh phận...
Tết của những công dân đặc biệt nơi miền biên cương

Tết của những công dân đặc biệt nơi miền biên cương

Niềm vui trên quê hương mới

Niềm vui trên quê hương mới

Niềm vui công dân mới

Niềm vui công dân mới

Cuộc họp thường niên lần thứ 29 giữa Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam – Lào

Cuộc họp thường niên lần thứ 29 giữa Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam – Lào

Nhiều người Lào di cư tự do được công nhận quốc tịch Việt Nam

Nhiều người Lào di cư tự do được công nhận quốc tịch Việt Nam

Quảng Trị hợp tác giải quyết tình trạng người di cư tự do và kết hôn không giá thú ở biên giới Việt - Lào

Quảng Trị hợp tác giải quyết tình trạng người di cư tự do và kết hôn không giá thú ở biên giới Việt - Lào

QUẢNG TRỊ: 756 NGƯỜI DI CƯ TỰ DO ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH

QUẢNG TRỊ: 756 NGƯỜI DI CƯ TỰ DO ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH

TỔNG KẾT VIỆC CẤP QUỐC TỊCH CHO CƯ DÂN DI CƯ TỰ DO

TỔNG KẾT VIỆC CẤP QUỐC TỊCH CHO CƯ DÂN DI CƯ TỰ DO

Giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú ở biên giới Việt-Lào

Giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú ở biên giới Việt-Lào

Quảng Trị: Thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết các vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú

Quảng Trị: Thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết các vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú

Hơn 50 người Lào đón nhận Quốc tịch Việt Nam

Hơn 50 người Lào đón nhận Quốc tịch Việt Nam

53 người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

53 người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

Lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp Việt Nam

Lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp Việt Nam

50 năm không có quốc tịch!

50 năm không có quốc tịch!

70 công dân Lào hân hoan đón nhận Quốc tịch Việt Nam

Niềm vui khôn xiết khi được công nhận là công dân Việt Nam

Niềm vui khôn xiết khi được công nhận là công dân Việt Nam

10 trường hợp di cư tự do khu vực biên giới được đăng ký kết hôn

1.176 người dân di cư tự do được nhập tịch Việt Nam

1.176 người dân di cư tự do được nhập tịch Việt Nam

51 người Lào tại Thanh Hóa được nhập quốc tịch Việt Nam

51 người Lào tại Thanh Hóa được nhập quốc tịch Việt Nam

Niềm vui khi được công nhận là công dân Việt Nam

Niềm vui khi được công nhận là công dân Việt Nam

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú tại tỉnh Thanh Hóa

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú tại tỉnh Thanh Hóa

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 51 người Lào

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 350 người dân vùng biên giới Việt - Lào

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 350 người dân vùng biên giới Việt - Lào

NGƯỜI DI CƯ TỰ DO TẠI QUẢNG TRỊ ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

NGƯỜI DI CƯ TỰ DO TẠI QUẢNG TRỊ ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Quảng Trị: Hàng trăm người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

Quảng Trị: Hàng trăm người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

Quảng Trị: 350 người dân di cư tự do được trao quốc tịch Việt Nam

Quảng Trị: 350 người dân di cư tự do được trao quốc tịch Việt Nam

Nhập quốc tịch cho 350 người Lào sinh sống tại Quảng Trị

Nhập quốc tịch cho 350 người Lào sinh sống tại Quảng Trị

350 người Lào sinh sống tại Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam

350 người Lào sinh sống tại Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam

350 người dân ở 9 xã của Quảng Trị được nhập quốc tịch

350 người dân ở 9 xã của Quảng Trị được nhập quốc tịch