Thêm 123 công dân Lào nhập quốc tịch Việt Nam

Thêm 123 công dân Lào nhập quốc tịch Việt Nam

Sơn La trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 123 công dân Lào

Sơn La trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 123 công dân Lào

51 người Lào tại Thanh Hóa được nhập quốc tịch Việt Nam

51 người Lào tại Thanh Hóa được nhập quốc tịch Việt Nam

Niềm vui khi được công nhận là công dân Việt Nam

Niềm vui khi được công nhận là công dân Việt Nam

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú tại tỉnh Thanh Hóa

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú tại tỉnh Thanh Hóa

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 51 người Lào

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 51 người Lào

350 người chung niềm vui thoát cảnh 'người lậu miền biên ải'

350 người chung niềm vui thoát cảnh 'người lậu miền biên ải'

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 350 người dân vùng biên giới Việt - Lào

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 350 người dân vùng biên giới Việt - Lào

NGƯỜI DI CƯ TỰ DO TẠI QUẢNG TRỊ ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

NGƯỜI DI CƯ TỰ DO TẠI QUẢNG TRỊ ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Quảng Trị: Hàng trăm người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

Quảng Trị: Hàng trăm người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

Quảng Trị: 350 người dân di cư tự do được trao quốc tịch Việt Nam

Quảng Trị: 350 người dân di cư tự do được trao quốc tịch Việt Nam

Nhập quốc tịch cho 350 người Lào sinh sống tại Quảng Trị

Nhập quốc tịch cho 350 người Lào sinh sống tại Quảng Trị

350 người Lào sinh sống tại Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam

350 người Lào sinh sống tại Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam

350 người dân ở 9 xã của Quảng Trị được nhập quốc tịch

350 người dân ở 9 xã của Quảng Trị được nhập quốc tịch

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 350 cư dân biên giới Việt - Lào

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 350 cư dân biên giới Việt - Lào

VUN THÊM HẠNH PHÚC TRONG NHỮNG MÁI ẤM VÙNG BIÊN GIỚI

VUN THÊM HẠNH PHÚC TRONG NHỮNG MÁI ẤM VÙNG BIÊN GIỚI

Giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên Sơn La

Giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên Sơn La

Duy trì an ninh biên giới thông qua giải quyết hôn nhân không giá thú vùng giáp biên

Duy trì an ninh biên giới thông qua giải quyết hôn nhân không giá thú vùng giáp biên

Giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên

Giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên

Nhập quốc tịch Việt Nam đối với 88 công dân Lào cư trú tại Sơn La

Nhập quốc tịch Việt Nam đối với 88 công dân Lào cư trú tại Sơn La

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú tại Mộc Châu, Sơn La