Cứ phải có... 'bước ngoặt'

Cứ phải có... 'bước ngoặt'

Bộ trưởng Y tế khẳng định phát biểu đổi tên Đại học Khoa học Sức khỏe là chính xác

Bộ trưởng Y tế khẳng định phát biểu đổi tên Đại học Khoa học Sức khỏe là chính xác

Bộ trưởng Y tế lý giải việc chuyển đổi mô hình Đại học Y dược TPHCM

Bộ trưởng Y tế lý giải việc chuyển đổi mô hình Đại học Y dược TPHCM

Bộ trưởng Y tế nói về đề xuất đổi tên trường ĐH Y dược TP.HCM: 'Tôi phát biểu chính xác'

Bộ trưởng Y tế nói về đề xuất đổi tên trường ĐH Y dược TP.HCM: 'Tôi phát biểu chính xác'

Bộ trưởng Bộ Y tế: Đổi tên Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh thành Đại học Khoa học Sức khỏe là đề án đã có từ 10 năm trước

Bộ trưởng Bộ Y tế: Đổi tên Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh thành Đại học Khoa học Sức khỏe là đề án đã có từ 10 năm trước

'Đổi tên ĐH Y Dược TP.HCM thành ĐH Khoa học Sức khỏe làm lu mờ chuyên ngành trọng tâm là Y khoa'

'Đổi tên ĐH Y Dược TP.HCM thành ĐH Khoa học Sức khỏe làm lu mờ chuyên ngành trọng tâm là Y khoa'

Đổi tên ĐH Y dược TP.HCM, Bộ trưởng Y tế: 'Tôi phát biểu chính xác'

Đổi tên ĐH Y dược TP.HCM, Bộ trưởng Y tế: 'Tôi phát biểu chính xác'

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định đề nghị đổi tên Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định đề nghị đổi tên Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước làm việc với Hội đồng Giáo sư ngành Y học

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước làm việc với Hội đồng Giáo sư ngành Y học

Đề xuất đổi tên ĐH Y Dược TP.HCM, Bộ trưởng Y tế: 'Tôi phát biểu chính xác, đúng chủ trương ngành'

Đề xuất đổi tên ĐH Y Dược TP.HCM, Bộ trưởng Y tế: 'Tôi phát biểu chính xác, đúng chủ trương ngành'

Bộ trưởng bộ Y tế phân trần về đề nghị đổi tên ĐH Sức khỏe: 'Đại học như là tỉnh còn trường Đại học như là huyện'

Bộ trưởng bộ Y tế phân trần về đề nghị đổi tên ĐH Sức khỏe: 'Đại học như là tỉnh còn trường Đại học như là huyện'

Để trường đại học thành đại học: Mở thế nào?

Để trường đại học thành đại học: Mở thế nào?

Đổi tên ĐH Y dược thành ĐH Sức khỏe, Bộ trưởng Y tế 'tôi nói hoàn toàn chính xác'

Đổi tên ĐH Y dược thành ĐH Sức khỏe, Bộ trưởng Y tế 'tôi nói hoàn toàn chính xác'

Đổi tên ĐH Y dược TPHCM: 'Quan trọng là bản chất không phải tên gọi'

Đổi tên ĐH Y dược TPHCM: 'Quan trọng là bản chất không phải tên gọi'

Cần chất lượng hay tên gọi?

Nâng cấp ĐH Y Dược TP.HCM có nhất thiết phải đổi tên là ĐH Sức khỏe?

Nâng cấp ĐH Y Dược TP.HCM có nhất thiết phải đổi tên là ĐH Sức khỏe?

Chủ trương thành lập Đại học Sức khỏe đã có gần 20 năm, nay triển khai lại vướng Luật

Chủ trương thành lập Đại học Sức khỏe đã có gần 20 năm, nay triển khai lại vướng Luật

Bộ Y tế lý giải mô hình Đại học Khoa học sức khỏe

Bộ Y tế lý giải mô hình Đại học Khoa học sức khỏe

Đề xuất đổi tên trường Y Dược TP.HCM: Vì sao chưa thể thực hiện?

Đề xuất đổi tên trường Y Dược TP.HCM: Vì sao chưa thể thực hiện?

Có đủ chuẩn để thành lập ĐH Sức khỏe?

Có đủ chuẩn để thành lập ĐH Sức khỏe?

Sẽ quy hoạch các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe

Sẽ quy hoạch các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe

Chỉ tại cách phát ngôn!

Chỉ tại cách phát ngôn!

Chủ trương thành lập Đại học Khoa học Sức khỏe Việt Nam đã có 20 năm trước

Chủ trương thành lập Đại học Khoa học Sức khỏe Việt Nam đã có 20 năm trước

ĐH Y dược TP.HCM đổi tên thành ĐH Sức khỏe TP.HCM là cần thiết để tránh tụt hậu

ĐH Y dược TP.HCM đổi tên thành ĐH Sức khỏe TP.HCM là cần thiết để tránh tụt hậu

Chủ trương thành lập Đại học Khoa học sức khỏe Việt Nam đã manh nha từ 20 năm trước

Chủ trương thành lập Đại học Khoa học sức khỏe Việt Nam đã manh nha từ 20 năm trước

Đề xuất đổi tên trường Y Dược TP.HCM: Đại học và trường đại học khác nhau thế nào?

Đề xuất đổi tên trường Y Dược TP.HCM: Đại học và trường đại học khác nhau thế nào?

Chủ trương đổi tên Trường Đại học Y Dược TPHCM có từ 20 năm trước

Chủ trương đổi tên Trường Đại học Y Dược TPHCM có từ 20 năm trước

Bộ Y tế lý giải vì sao phải đổi tên trường Đại học Y dược TPHCM thành Đại học Sức khỏe

Bộ Y tế lý giải vì sao phải đổi tên trường Đại học Y dược TPHCM thành Đại học Sức khỏe

Bộ Y tế lên tiếng về đề nghị sớm đổi tên ĐH Y dược thành ĐH Sức khỏe

Bộ Y tế lên tiếng về đề nghị sớm đổi tên ĐH Y dược thành ĐH Sức khỏe

Đề nghị đổi tên Đại học Y Dược TP.HCM thành Đại học Khoa học Sức khỏe, Bộ Y tế nói gì?

Đề nghị đổi tên Đại học Y Dược TP.HCM thành Đại học Khoa học Sức khỏe, Bộ Y tế nói gì?

Bộ Y tế lên tiếng về việc thành lập trường Đại học Khoa học sức khỏe

Bộ Y tế lên tiếng về việc thành lập trường Đại học Khoa học sức khỏe

Bộ Y tế lý giải nhiều cơ sở đào tạo sẽ thành ĐH Khoa học Sức khỏe

Bộ Y tế lý giải nhiều cơ sở đào tạo sẽ thành ĐH Khoa học Sức khỏe

Bộ Y tế lên tiếng về phát ngôn đổi tên Trường đại học Y dược TP.HCM

Bộ Y tế lên tiếng về phát ngôn đổi tên Trường đại học Y dược TP.HCM

Đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực ngành y tế

Đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực ngành y tế

Bộ Y tế giải thích ý nghĩa tên ĐH Khoa học Sức khỏe

Bộ Y tế giải thích ý nghĩa tên ĐH Khoa học Sức khỏe

Trường ĐH Y Dược TP HCM đã gửi Đề án thành lập ĐH Sức khỏe được 1 năm

Trường ĐH Y Dược TP HCM đã gửi Đề án thành lập ĐH Sức khỏe được 1 năm

Đại diện Bộ Y tế lý giải đề xuất thành lập Đại học Khoa học sức khỏe

Đại diện Bộ Y tế lý giải đề xuất thành lập Đại học Khoa học sức khỏe

Bộ Y tế lý giải mô hình Đại học khoa học sức khỏe

Bộ Y tế lý giải mô hình Đại học khoa học sức khỏe

Bộ Y tế nói gì về đề nghị đổi tên Đại học Y Dược TP. HCM thành Đại học Sức khỏe?

Bộ Y tế nói gì về đề nghị đổi tên Đại học Y Dược TP. HCM thành Đại học Sức khỏe?

Bộ Y tế: Sắp xếp các cơ sở đào tạo thành Đại học Khoa học sức khỏe

Bộ Y tế: Sắp xếp các cơ sở đào tạo thành Đại học Khoa học sức khỏe

Bộ trưởng Y tế dự khai giảng, ĐH Y dược TP.HCM quyết đổi tên thành ĐH Sức khỏe?

Bộ trưởng Y tế dự khai giảng, ĐH Y dược TP.HCM quyết đổi tên thành ĐH Sức khỏe?

Điểm sàn năm 2019 trường Đại học Y dược TP HCM

Điểm sàn năm 2019 trường Đại học Y dược TP HCM