Tranh luận nảy lửa tại nghị trường về giờ làm việc của người lao động

Tranh luận nảy lửa tại nghị trường về giờ làm việc của người lao động

Giơ biển tranh luận với quan điểm của Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc về quy định giờ làm việc của người lao...
Nữ ĐBQH nghẹn ngào tranh luận về làm thêm giờ

Nữ ĐBQH nghẹn ngào tranh luận về làm thêm giờ

Kiến nghị bổ sung quy định gia hạn hợp đồng lao động với lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ

Kiến nghị bổ sung quy định gia hạn hợp đồng lao động với lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ

Đại biểu Quyết Tâm nghẹn lời khi tranh luận với Chủ tịch VCCI

Đại biểu Quyết Tâm nghẹn lời khi tranh luận với Chủ tịch VCCI

Dự kiến bổ sung một ngày nghỉ lễ trong năm là ngày Gia đình Việt Nam

Dự kiến bổ sung một ngày nghỉ lễ trong năm là ngày Gia đình Việt Nam

Đề xuất ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là ngày nghỉ lễ trong năm

Đề xuất ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là ngày nghỉ lễ trong năm

GỠ VƯỚNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

GỠ VƯỚNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Hơn 3 triệu lao động các ngành nghề có thể được nghỉ hưu sớm

Hơn 3 triệu lao động các ngành nghề có thể được nghỉ hưu sớm

Hơn 3 triệu lao động có thể được nghỉ hưu sớm

Hơn 3 triệu lao động có thể được nghỉ hưu sớm

Quy định lao động vị thành niên: Nhiều ý kiến trái chiều

Quy định lao động vị thành niên: Nhiều ý kiến trái chiều

Góp ý dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi: Giờ làm thêm lại 'nâng lên - hạ xuống'

Góp ý dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi: Giờ làm thêm lại 'nâng lên - hạ xuống'

Trọng trách nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

Người lao động không muốn tăng khung giờ làm thêm

Người lao động không muốn tăng khung giờ làm thêm

Cảnh báo cho tăng trưởng GDP

Cảnh báo cho tăng trưởng GDP

Doanh nghiệp và nỗi lo bị áp trần giờ làm cùng lương lũy tiến

Doanh nghiệp và nỗi lo bị áp trần giờ làm cùng lương lũy tiến

Góp ý vào dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Góp ý vào dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Tăng tuổi nghỉ hưu phải phù hợp với đặc thù công việc

Tăng tuổi nghỉ hưu phải phù hợp với đặc thù công việc

Sửa Bộ luật Lao động: Cần lắng nghe trái tim của nền kinh tế

Sửa Bộ luật Lao động: Cần lắng nghe trái tim của nền kinh tế

Tăng tuổi nghỉ hưu như thế nào là phù hợp?

Tăng tuổi nghỉ hưu như thế nào là phù hợp?

Sửa luật lao động: Có thể tăng 100 giờ làm thêm

Sửa luật lao động: Có thể tăng 100 giờ làm thêm

Phó đoàn Đại biểu Quốc hội Ninh Bình: 'Hãy hỏi tại sao người lao động muốn làm thêm'

Phó đoàn Đại biểu Quốc hội Ninh Bình: 'Hãy hỏi tại sao người lao động muốn làm thêm'

Mời góp ý cho Bộ Luật Lao động sửa đổi

Mời góp ý cho Bộ Luật Lao động sửa đổi