Nga giao 3 tấn hàng viện trợ cho người dân Syria

Nga giao 3 tấn hàng viện trợ cho người dân Syria

Người phát ngôn Trung tâm hòa giải Nga cho các bên xung đột ở Syria, ông Denis Shatailo cho biết, Nga đã...