'Loạn' phân lô bán nền, Chủ tịch Bình Phước yêu cầu tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp

'Loạn' phân lô bán nền, Chủ tịch Bình Phước yêu cầu tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm vừa ký văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố......