Nuôi dưỡng sự tích cực

Nuôi dưỡng sự tích cực

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tặng bằng khen nam sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Tặng bằng khen nam sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Thanh Hóa: Trên đường đi học về, nam sinh lớp 7 nhặt được hơn 70 triệu đồng

Thanh Hóa: Trên đường đi học về, nam sinh lớp 7 nhặt được hơn 70 triệu đồng

Thanh Hóa: Trao tặng bằng khen cho nam sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Thanh Hóa: Trao tặng bằng khen cho nam sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Học sinh trả lại 70 triệu đồng cho người đánh mất

Học sinh trả lại 70 triệu đồng cho người đánh mất

Tặng Bằng khen cho học sinh nhặt được 70 triệu đồng trả lại người đánh mất

Tặng Bằng khen cho học sinh nhặt được 70 triệu đồng trả lại người đánh mất

Nam sinh lớp 7 nhận bằng khen vì trả lại 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Nam sinh lớp 7 nhận bằng khen vì trả lại 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Tặng Bằng khen cho học sinh lớp 7 trả lại 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Tặng Bằng khen cho học sinh lớp 7 trả lại 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Trao bằng khen cho học sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng trả lại người làm mất

Trao bằng khen cho học sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng trả lại người làm mất

Học sinh lớp 7 trả lại hơn 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Học sinh lớp 7 trả lại hơn 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Nam sinh trả lại hơn 70 triệu cho người đánh rơi

Nam sinh trả lại hơn 70 triệu cho người đánh rơi

Học sinh lớp 7 nhặt được hơn 70 triệu đồng, đem trả lại người làm mất

Học sinh lớp 7 nhặt được hơn 70 triệu đồng, đem trả lại người làm mất

Trả lại của rơi, học sinh lớp 7 được khen thưởng

Trả lại của rơi, học sinh lớp 7 được khen thưởng