Đẩy mạnh các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba

Ngày 12-9, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam-Cuba đã bế mạc. Đồng Chủ tịch...
Việt Nam là Nhà đầu tư chính của khu vực châu Á tại Cuba

Việt Nam là Nhà đầu tư chính của khu vực châu Á tại Cuba