Chương trình mới cần sách mới

Chương trình mới cần sách mới

Sách của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại: Có khách quan?

Sách của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại: Có khách quan?

Giáo sư Hồ Ngọc Đại và những chuyện 'khác người'

Giáo sư Hồ Ngọc Đại và những chuyện 'khác người'

Những yếu tố nào trong sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại không đạt?

Những yếu tố nào trong sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại không đạt?

Hội đồng thẩm định nêu lý do bộ sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Hội đồng thẩm định nêu lý do bộ sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại vì sẽ khiến học trò quá tải

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại vì sẽ khiến học trò quá tải

Hội đồng thẩm định nói gì khi loại sách Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại?

Hội đồng thẩm định nói gì khi loại sách Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại?

13 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa theo chương trình mới

13 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa theo chương trình mới

40 năm thăng trầm sách giáo khoa Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại

40 năm thăng trầm sách giáo khoa Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại do không đáp ứng nhiều tiêu chí

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại do không đáp ứng nhiều tiêu chí

Giáo sư Hồ Ngọc Đại đau xót vì sách đánh vần 'hình tròn ô vuông' bị rớt vòng thẩm định

Giáo sư Hồ Ngọc Đại đau xót vì sách đánh vần 'hình tròn ô vuông' bị rớt vòng thẩm định

Bộ GD&ĐT nói gì về sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị loại?

Bộ GD&ĐT nói gì về sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị loại?

SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Người loại nói gì?

SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Người loại nói gì?

Bộ sách giáo khoa lớp 1 – công nghệ giáo dục bị 'loại': Vì sao?

Bộ sách giáo khoa lớp 1 – công nghệ giáo dục bị 'loại': Vì sao?

Bộ sách công nghệ Giáo dục lớp 1 bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

Bộ sách công nghệ Giáo dục lớp 1 bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

Diễn đàn đổi mới chương trình, SGK: Sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại sẽ không còn được dạy?

Diễn đàn đổi mới chương trình, SGK: Sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại sẽ không còn được dạy?

Sách tiếng Việt công nghệ 'tuổi 40' sẽ ra sao?

Sách tiếng Việt công nghệ 'tuổi 40' sẽ ra sao?

Vì sao sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại trượt thẩm định?

Vì sao sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại trượt thẩm định?

Bộ sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại: Băn khoăn khi triển khai chương trình mới

Bộ sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại: Băn khoăn khi triển khai chương trình mới

SGK bị đánh 'trượt': GS Đại đau xót, Bộ GD&ĐT không thể sửa chương trình khung

SGK bị đánh 'trượt': GS Đại đau xót, Bộ GD&ĐT không thể sửa chương trình khung

Số phận lại 'trêu ngươi' GS Hồ Ngọc Đại

Số phận lại 'trêu ngươi' GS Hồ Ngọc Đại

'Sách của GS Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm không phù hợp chương trình mới'

'Sách của GS Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm không phù hợp chương trình mới'

GS. Hồ Ngọc Đại: 'Phương pháp của tôi là học cái gì, được cái đấy, một lần duy nhất'

GS. Hồ Ngọc Đại: 'Phương pháp của tôi là học cái gì, được cái đấy, một lần duy nhất'

Sách Công nghệ giáo dục bị loại, GS. Hồ Ngọc Đại đã biết 'chuyện này sẽ xảy ra'

Sách Công nghệ giáo dục bị loại, GS. Hồ Ngọc Đại đã biết 'chuyện này sẽ xảy ra'

900.000 học sinh đang học theo sách công nghệ giáo dục lớp 1 bị... loại

900.000 học sinh đang học theo sách công nghệ giáo dục lớp 1 bị... loại

Sách 'tròn vuông tam giác' của GS Hồ Ngọc Đại bị loại ở vòng thẩm định

Sách 'tròn vuông tam giác' của GS Hồ Ngọc Đại bị loại ở vòng thẩm định

Hội đồng thẩm định: Loại sách của GS Hồ Ngọc Đại vì tính hàn lâm

Hội đồng thẩm định: Loại sách của GS Hồ Ngọc Đại vì tính hàn lâm

SGK Công nghệ Giáo dục bị loại: GS Hồ Ngọc Đại không bất ngờ

SGK Công nghệ Giáo dục bị loại: GS Hồ Ngọc Đại không bất ngờ

Hội đồng thẩm định giải thích về việc 'loại' sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại

Giáo sư Hồ Ngọc Đại ra mắt sách về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

Giáo sư Hồ Ngọc Đại ra mắt sách về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

Hội đồng thẩm định chỉ ra 300 nội dung không đạt trong sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại

Hội đồng thẩm định chỉ ra 300 nội dung không đạt trong sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại

Hơn 900.000 học sinh đang học, tại sao sách tiếng Việt Công nghệ giáo dục không đạt thẩm định?

Hơn 900.000 học sinh đang học, tại sao sách tiếng Việt Công nghệ giáo dục không đạt thẩm định?

Sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

Sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi không bất ngờ việc sách giáo khoa bị loại ngay từ vòng 1

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi không bất ngờ việc sách giáo khoa bị loại ngay từ vòng 1

Sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị 'loại'

Sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị 'loại'

Sách Tiếng Việt lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại bị loại ở vòng thẩm định

Sách Tiếng Việt lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại bị loại ở vòng thẩm định

GS Hồ Ngọc Đại: 'Tôi không bất ngờ khi sách bị loại'

GS Hồ Ngọc Đại: 'Tôi không bất ngờ khi sách bị loại'

GS Hồ Ngọc Đại: 'Tôi không bất ngờ vì sách Công nghệ Giáo dục bị loại'

GS Hồ Ngọc Đại: 'Tôi không bất ngờ vì sách Công nghệ Giáo dục bị loại'

SGK lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại bị loại từ vòng thẩm định

SGK lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại bị loại từ vòng thẩm định

GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về sách giáo khoa lớp 1 bị loại

GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về sách giáo khoa lớp 1 bị loại

GS Hồ Ngọc Đại nói gì về bộ sách giáo khoa của mình bị loại ngay vòng đầu?

GS Hồ Ngọc Đại nói gì về bộ sách giáo khoa của mình bị loại ngay vòng đầu?

Vì sao Sách giáo khoa công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại bị loại sớm?

Vì sao Sách giáo khoa công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại bị loại sớm?

Sách giáo khoa lớp 1 GS Hồ Ngọc Đại bị loại từ vòng thẩm định

Sách giáo khoa lớp 1 GS Hồ Ngọc Đại bị loại từ vòng thẩm định

GS. Hồ Ngọc Đại: 'Nguyên tắc của tôi là ai cũng học được, học gì được nấy, học đâu chắc đấy'

GS. Hồ Ngọc Đại: 'Nguyên tắc của tôi là ai cũng học được, học gì được nấy, học đâu chắc đấy'

Sách tiếng Việt lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại không đạt ở vòng đầu thẩm định

Sách tiếng Việt lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại không đạt ở vòng đầu thẩm định

Sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại khỏi vòng thẩm định

Sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại khỏi vòng thẩm định

TP.HCM nói không với 'công nghệ giáo dục'

TP.HCM nói không với 'công nghệ giáo dục'

Giáo sư Hồ Ngọc Đại: Khi người ta không biết gì mà cứ nói thì đừng chấp

Giáo sư Hồ Ngọc Đại: Khi người ta không biết gì mà cứ nói thì đừng chấp