Vụ 5 nhà thành 34 căn hộ: Tiền lệ của hoạt động vô pháp không nên được tiếp tục

Vụ 5 nhà thành 34 căn hộ: Tiền lệ của hoạt động vô pháp không nên được tiếp tục

Bức xúc chuyện 5 căn nhà 'biến' thành 34 căn hộ vẫn được cho tồn tại

Bức xúc chuyện 5 căn nhà 'biến' thành 34 căn hộ vẫn được cho tồn tại

Chủ 34 căn hộ trái phép muốn 'làm rõ trắng đen'

Chủ 34 căn hộ trái phép muốn 'làm rõ trắng đen'

Đà Nẵng: 34 căn hộ xây dựng sai phép vẫn được quận Cẩm Lệ cho phép tồn tại

Đà Nẵng: 34 căn hộ xây dựng sai phép vẫn được quận Cẩm Lệ cho phép tồn tại

'Biến' 5 ngôi nhà thành 34 căn hộ cho thuê ở Đà Nẵng: Sai phạm vẫn cho tồn tại

'Biến' 5 ngôi nhà thành 34 căn hộ cho thuê ở Đà Nẵng: Sai phạm vẫn cho tồn tại

'Phạt cho tồn tại' các công trình xây dựng sai phép, Đà Nẵng có tạo ra những tiền lệ xấu !?

'Phạt cho tồn tại' các công trình xây dựng sai phép, Đà Nẵng có tạo ra những tiền lệ xấu !?

Đà Nẵng: Xây 34 căn hộ trái phép nhưng không phải tháo dỡ vì... 'phù hợp với mỹ quan đô thị'

Đà Nẵng: Xây 34 căn hộ trái phép nhưng không phải tháo dỡ vì... 'phù hợp với mỹ quan đô thị'

34 căn hộ trái phép phải bị tháo dỡ

34 căn hộ trái phép phải bị tháo dỡ

'Hóa phép' biến 5 căn nhà thành 34 căn hộ sử dụng không đúng mục đích

'Hóa phép' biến 5 căn nhà thành 34 căn hộ sử dụng không đúng mục đích

Không được cấp phép xây dựng vẫn phù phép 5 căn nhà thành 34 căn hộ 2 tầng

Không được cấp phép xây dựng vẫn phù phép 5 căn nhà thành 34 căn hộ 2 tầng

Tự ý 'biến' 5 ngôi nhà thành 34 căn hộ cho thuê ở Đà Nẵng

Tự ý 'biến' 5 ngôi nhà thành 34 căn hộ cho thuê ở Đà Nẵng

34 căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng vẫn tồn tại bất chấp sai phạm

34 căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng vẫn tồn tại bất chấp sai phạm

Xây 34 căn hộ trái phép để cho thuê

Xây 34 căn hộ trái phép để cho thuê

Đà Nẵng: 'Hô biến' xong 5 ngôi nhà thành 34 căn hộ cho thuê

Đà Nẵng: 'Hô biến' xong 5 ngôi nhà thành 34 căn hộ cho thuê