Hoảng hồn vì chồng suýt... có tử cung, buồng trứng

Hoảng hồn vì chồng suýt... có tử cung, buồng trứng

Kết quả siêu âm nam thanh niên có tử cung: Lỗi nhân viên đánh máy!

Kết quả siêu âm nam thanh niên có tử cung: Lỗi nhân viên đánh máy!

Bệnh nhân nam có 'tử cung, buồng trứng' ở Nghệ An: 'Lỗi nghiêm trọng về chuyên môn'

Bệnh nhân nam có 'tử cung, buồng trứng' ở Nghệ An: 'Lỗi nghiêm trọng về chuyên môn'

Vụ chồng có buồng trứng: Sẽ xử lý tập thể, cá nhân liên quan

Vụ chồng có buồng trứng: Sẽ xử lý tập thể, cá nhân liên quan

Người đàn ông ở Nghệ An sốc khi kết quả siêu âm có tử cung, buồng trứng

Người đàn ông ở Nghệ An sốc khi kết quả siêu âm có tử cung, buồng trứng

Bệnh viện trần tình như thế nào việc kết luận nam bệnh nhân có buồng trứng và tử cung?

Bệnh viện trần tình như thế nào việc kết luận nam bệnh nhân có buồng trứng và tử cung?

Vụ siêu âm nam bệnh nhân có 'tử cung, buồng trứng': Xử lý tập thể, cá nhân liên quan

Vụ siêu âm nam bệnh nhân có 'tử cung, buồng trứng': Xử lý tập thể, cá nhân liên quan

Nam bệnh nhân có buồng trứng và tử cung do...lỗi đánh máy

Nam bệnh nhân có buồng trứng và tử cung do...lỗi đánh máy

Vụ nam bệnh nhân 'có tử cung': Bệnh viện Thái An thừa nhận lỗi nghiêm trọng về chuyên môn

Vụ nam bệnh nhân 'có tử cung': Bệnh viện Thái An thừa nhận lỗi nghiêm trọng về chuyên môn

Sẽ xử lý bác sĩ siêu âm bệnh nhân nam 'có tử cung'

Sẽ xử lý bác sĩ siêu âm bệnh nhân nam 'có tử cung'

Cười ra nước mắt khi ông chồng bỗng... 'có tử cung, buồng trứng'

Cười ra nước mắt khi ông chồng bỗng... 'có tử cung, buồng trứng'

Nam thanh niên sốc với kết quả siêu âm có tử cung: Bệnh viện nói gì?

Nam thanh niên sốc với kết quả siêu âm có tử cung: Bệnh viện nói gì?

Vợ bàng hoàng khi phiếu siêu âm của chồng có tử cung và buồng trứng

Vợ bàng hoàng khi phiếu siêu âm của chồng có tử cung và buồng trứng

Nam bệnh nhân ngỡ ngàng khi phiếu siêu âm của mình có Tử cung

Nam bệnh nhân ngỡ ngàng khi phiếu siêu âm của mình có Tử cung

Vợ tá hỏa phát hiện chồng có tử cung, buồng trứng qua giấy siêu âm

Vợ tá hỏa phát hiện chồng có tử cung, buồng trứng qua giấy siêu âm

Nam bệnh nhân tá hỏa khi nhận phiếu siêu âm có tử cung, buồng trứng

Nam bệnh nhân tá hỏa khi nhận phiếu siêu âm có tử cung, buồng trứng

Vợ giật mình khi chồng đi siêu âm về có 'tử cung, buồng trứng'

Vợ giật mình khi chồng đi siêu âm về có 'tử cung, buồng trứng'

Chồng tá hỏa thấy kết quả siêu âm của mình có... buồng trứng

Chồng tá hỏa thấy kết quả siêu âm của mình có... buồng trứng

Nam bệnh nhân có buồng trứng và tử cung do... lỗi đánh máy

Nam bệnh nhân có buồng trứng và tử cung do... lỗi đánh máy

Vợ sốc khi thấy kết quả siêu âm của chồng có tử cung, buồng trứng

Vợ sốc khi thấy kết quả siêu âm của chồng có tử cung, buồng trứng

Nam bệnh nhân hốt hoảng khi kết quả siêu âm mô tả tử cung, buồng trứng

Nam bệnh nhân hốt hoảng khi kết quả siêu âm mô tả tử cung, buồng trứng

Vợ sốc khi thấy kết quả siêu âm của chồng ghi... 'có tử cung, buồng trứng'

Vợ sốc khi thấy kết quả siêu âm của chồng ghi... 'có tử cung, buồng trứng'

Nghệ An: Nam bệnh nhân hoang mang vì kết quả siêu âm 'có tử cung'

Nghệ An: Nam bệnh nhân hoang mang vì kết quả siêu âm 'có tử cung'