Cãi nhau trong bữa rượu, thợ xây đâm chết em vợ chủ nhà ở Hải Phòng

Cãi nhau trong bữa rượu, thợ xây đâm chết em vợ chủ nhà ở Hải Phòng

Chủ nhà mời nhóm thợ xây và em vợ tên K. đến ăn cơm. Rượu đã ngà say, anh K. bị người thợ xây đâm chết sau...