Cuộc đua năng lượng sạch

Cuộc đua năng lượng sạch

Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng một xã hội sử dụng hydrogen làm nguồn năng lượng chính cho ô tô và các mục...
Hàn Quốc có kế hoạch lắp 1.200 trạm sạc hydrogen

Hàn Quốc có kế hoạch lắp 1.200 trạm sạc hydrogen