Sự cố hạt nhân Fukushima: Ba cựu quan chức của TEPCO được tuyên trắng án

Sự cố hạt nhân Fukushima: Ba cựu quan chức của TEPCO được tuyên trắng án

Nhật Bản tính đổ nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy ra Thái Bình Dương

Nhật Bản tính đổ nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy ra Thái Bình Dương

Nhật-Hàn tranh cãi về kế hoạch xả nước thải chứa phóng xạ

Nhật-Hàn tranh cãi về kế hoạch xả nước thải chứa phóng xạ

Hàn Quốc lo ngại Nhật Bản xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển

Hàn Quốc lo ngại Nhật Bản xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển

Hàn Quốc quan ngại kế hoạch xả thải nước nhiễm xạ của Nhật Bản

Hàn Quốc quan ngại kế hoạch xả thải nước nhiễm xạ của Nhật Bản

Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản muốn xả nước nhiễm phóng xạ vào Thái Bình Dương

Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản muốn xả nước nhiễm phóng xạ vào Thái Bình Dương

Nhật Bản liệu có xả nước thải nhiễm phóng xạ xuống biển?

Nhật Bản liệu có xả nước thải nhiễm phóng xạ xuống biển?

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản muốn xả nước thải nhiễm phóng xạ... ra biển

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản muốn xả nước thải nhiễm phóng xạ... ra biển

Hết chỗ chứa, Nhật Bản có thể phải xả nước nhiễm xạ ra Thái Bình Dương

Hết chỗ chứa, Nhật Bản có thể phải xả nước nhiễm xạ ra Thái Bình Dương

Tin tức thế giới 10/9: Bộ trưởng Môi trường Nhật đề xuất xả nước nhiễm xạ ra Thái Bình Dương

Tin tức thế giới 10/9: Bộ trưởng Môi trường Nhật đề xuất xả nước nhiễm xạ ra Thái Bình Dương

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản đề xuất thải nước nhiễm phóng xạ ra biển

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản đề xuất thải nước nhiễm phóng xạ ra biển

Nhật Bản có thể phải đổ nước nhiễm phóng xạ ra biển

Nhật Bản có thể phải đổ nước nhiễm phóng xạ ra biển

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản đề xuất thải nước nhiễm phóng xạ ra biển

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản đề xuất thải nước nhiễm phóng xạ ra biển

Nhật Bản chưa có quyết định cụ thể về xử lý nước nhiễm xạ

Nhật Bản chưa có quyết định cụ thể về xử lý nước nhiễm xạ

7 năm sau thảm họa Fukushima, chất phóng xạ vẫn có trong rượu Mỹ

7 năm sau thảm họa Fukushima, chất phóng xạ vẫn có trong rượu Mỹ