Họa trùng!

Họa trùng!

Quảng Trị: Vừa chơi game vừa sạc điện thoại, nam thanh niên bị bỏng nặng

Quảng Trị: Vừa chơi game vừa sạc điện thoại, nam thanh niên bị bỏng nặng

Điện thoại phát nổ trong lúc sạc pin, 9x bị bỏng nặng khi bỏ chạy vấp vào phích nước sôi

Điện thoại phát nổ trong lúc sạc pin, 9x bị bỏng nặng khi bỏ chạy vấp vào phích nước sôi

Nam thanh niên bỏng nước sôi vì giật mình do điện thoại nổ

Nam thanh niên bỏng nước sôi vì giật mình do điện thoại nổ

Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, một thanh niên bị bỏng nặng

Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, một thanh niên bị bỏng nặng

Thanh niên Quảng Trị nát bàn tay vì dùng điện thoại khi đang sạc

Thanh niên Quảng Trị nát bàn tay vì dùng điện thoại khi đang sạc

Cầm điện thoại chơi game phát nổ, thanh niên tiếp tục va trúng bình nước sôi bỏng nặng

Cầm điện thoại chơi game phát nổ, thanh niên tiếp tục va trúng bình nước sôi bỏng nặng

Quảng Trị: Nam thanh niên bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ

Quảng Trị: Nam thanh niên bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ

Chơi game trong lúc sạc điện thoại, điện thoại phát nổ khiến nam thanh niên bỏng nặng

Chơi game trong lúc sạc điện thoại, điện thoại phát nổ khiến nam thanh niên bỏng nặng

Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, nam thanh niên bị dập tay, bỏng nặng

Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, nam thanh niên bị dập tay, bỏng nặng

Điện thoại nổ khi vừa chơi game vừa sạc, một thanh niên bị bỏng nặng

Điện thoại nổ khi vừa chơi game vừa sạc, một thanh niên bị bỏng nặng

Nát bàn tay vì chơi game khi sạc pin điện thoại

Nát bàn tay vì chơi game khi sạc pin điện thoại

Điện thoại phát nổ trong lúc sạc pin, game thủ bỏng nặng

Điện thoại phát nổ trong lúc sạc pin, game thủ bỏng nặng

Điện thoại phát nổ 9x bị bỏng nặng khi bỏ chạy vấp vào phích nước sôi

Điện thoại phát nổ 9x bị bỏng nặng khi bỏ chạy vấp vào phích nước sôi

Nổ điện thoại, game thủ bị nước sôi dội vào người

Nổ điện thoại, game thủ bị nước sôi dội vào người

Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, nam thanh niên bị bỏng nặng

Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, nam thanh niên bị bỏng nặng

Bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ và giẫm trúng bình nước sôi

Bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ và giẫm trúng bình nước sôi

Vừa chơi game vừa sạc pin điện thoại, 1 thanh niên bị bỏng nặng

Vừa chơi game vừa sạc pin điện thoại, 1 thanh niên bị bỏng nặng

Thanh niên Quảng Trị nát bàn tay vì dùng điện thoại khi đang sạc

Thanh niên Quảng Trị nát bàn tay vì dùng điện thoại khi đang sạc