Dự thảo Luật Hòa giải - đối thoại tại tòa án: Cần hợp với thực tiễn

Dự thảo Luật Hòa giải - đối thoại tại tòa án: Cần hợp với thực tiễn

TANDTC họp giao ban công tác Quý III/2019

TANDTC họp giao ban công tác Quý III/2019

Luật hòa giải, đối thoại phải chặt chẽ

Luật hòa giải, đối thoại phải chặt chẽ

Cân nhắc quy định về tiêu chuẩn hòa giải viên, đối thoại viên

Cân nhắc quy định về tiêu chuẩn hòa giải viên, đối thoại viên

Mô hình hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Giải quyết tranh chấp hiệu quả và nhân văn

Mô hình hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Giải quyết tranh chấp hiệu quả và nhân văn

Rà soát các quy định về thủ tục hòa giải để tránh chồng chéo

Rà soát các quy định về thủ tục hòa giải để tránh chồng chéo

Sự chân thành là yếu tố quyết định thành công của cơ chế hòa giải

Sự chân thành là yếu tố quyết định thành công của cơ chế hòa giải

Chánh án TANDTC giải trình một số nội dung Luật đối thoại, hòa giải tại Tòa án

Chánh án TANDTC giải trình một số nội dung Luật đối thoại, hòa giải tại Tòa án

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8

Chánh án Tối cao: Mỹ xem hòa giải tại tòa là 'cuộc cách mạng về thực thi công lý'

Chánh án Tối cao: Mỹ xem hòa giải tại tòa là 'cuộc cách mạng về thực thi công lý'

Cân nhắc quy định về tiêu chuẩn hòa giải viên, đối thoại viên

Cân nhắc quy định về tiêu chuẩn hòa giải viên, đối thoại viên

Cần thiết ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Cần thiết ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hòa giải, đối thoại có lợi cho người dân, giảm tải cho Tòa

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hòa giải, đối thoại có lợi cho người dân, giảm tải cho Tòa

Điểm mới trong hòa giải tại Tòa án: Có sự điều hành và công nhận kết quả

Điểm mới trong hòa giải tại Tòa án: Có sự điều hành và công nhận kết quả

Cần làm rõ bản chất pháp lý của cơ chế Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Cần làm rõ bản chất pháp lý của cơ chế Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa có tính xã hội nhân văn rất cao

Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa có tính xã hội nhân văn rất cao

Chánh án tandtc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Chánh án tandtc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Bác Hồ đã từng nói: 'Xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử thì càng tốt hơn'…

Bác Hồ đã từng nói: 'Xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử thì càng tốt hơn'…

TAND tỉnh Vĩnh Phúc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương

TAND tỉnh Vĩnh Phúc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương

10 tháng hòa giải, đối thoại thành gần 37.000 vụ

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tăng cường hòa giải, đối thoại giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện

Tăng cường hòa giải, đối thoại giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện

Giải pháp hữu hiệu giảm áp lực cho các Tòa án

TANDTC tăng cường thí điểm đối thoại, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính

TANDTC tăng cường thí điểm đối thoại, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính

Hòa giải, đối thoại là bước tiến quan trọng góp phần cải cách tư pháp

Hòa giải, đối thoại là bước tiến quan trọng góp phần cải cách tư pháp

Hòa giải tiền tố tụng tại Tòa án: Giải pháp mới, hiệu quả cho việc giải quyết tồn đọng án

Hòa giải tiền tố tụng tại Tòa án: Giải pháp mới, hiệu quả cho việc giải quyết tồn đọng án

Thẩm tra dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Chế định ưu việt, giảm tải cho Tòa án và có lợi cho người dân

Thẩm tra dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Chế định ưu việt, giảm tải cho Tòa án và có lợi cho người dân

Các điểm sáng về công tác hòa giải, đối thoại trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Các điểm sáng về công tác hòa giải, đối thoại trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Chánh án TANDTC: Xây dựng thiết chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và bắt kịp xu thế của thời đại

Chánh án TANDTC: Xây dựng thiết chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và bắt kịp xu thế của thời đại

Băn khoăn về dự luật hòa giải, đối thoại tại tòa

Băn khoăn về dự luật hòa giải, đối thoại tại tòa

Quy định hợp lý tiêu chuẩn bổ nhiệm và thù lao cho hòa giải viên

Quy định hợp lý tiêu chuẩn bổ nhiệm và thù lao cho hòa giải viên

Chánh án TAND huyện Bình Chánh nói về công tác hòa giải

Chánh án TAND huyện Bình Chánh nói về công tác hòa giải