Đánh giá kỹ lưỡng tác động đến môi trường đầu tư và doanh nghiệp

Đánh giá kỹ lưỡng tác động đến môi trường đầu tư và doanh nghiệp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe trình dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe trình dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Không nên biến Quốc hội thành cơ quan hành chính

Không nên biến Quốc hội thành cơ quan hành chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quy định giảm giờ làm từ 48h xuống 44h/ tuần

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quy định giảm giờ làm từ 48h xuống 44h/ tuần

Thi hành kết luận của Kiểm toán Nhà nước là rất cần thiết

Thi hành kết luận của Kiểm toán Nhà nước là rất cần thiết

UBTVQH: VIỆC TĂNG THẨM QUYỀN CỦA UBCKNN KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

UBTVQH: VIỆC TĂNG THẨM QUYỀN CỦA UBCKNN KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Luật hóa quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp không phải công ty đại chúng?

Luật hóa quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp không phải công ty đại chúng?

Sẽ tăng quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sẽ tăng quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quy định

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quy định

UBTVQH cho ý kiến về Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

UBTVQH cho ý kiến về Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Đề xuất tăng vượt thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán

Đề xuất tăng vượt thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán

Không ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn và CPH

Không ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn và CPH

UBTVQH CẦN XEM XÉT KỸ VIỆC LUẬT HÓA QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI NGHỊ ĐỊNH 163

UBTVQH CẦN XEM XÉT KỸ VIỆC LUẬT HÓA QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI NGHỊ ĐỊNH 163

Đề nghị tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đề nghị tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước