Điều hành trường ĐH ngoài công lập: Dễ hay khó?

Điều hành trường ĐH ngoài công lập: Dễ hay khó?

Tự chủ đại học: Để học phí không trở thành rào cản

Tự chủ đại học: Để học phí không trở thành rào cản

Tăng học phí đại học: Đảm bảo hài hòa lợi ích các bên

Tăng học phí đại học: Đảm bảo hài hòa lợi ích các bên

Các trường thuộc Bộ Công Thương: Đẩy mạnh cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Các trường thuộc Bộ Công Thương: Đẩy mạnh cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Nên hiểu thế nào về học phí của các trường đại học tự chủ?

Nên hiểu thế nào về học phí của các trường đại học tự chủ?

Tự chủ tài chính: Áp lực 'tăng thu'?

Tự chủ tài chính: Áp lực 'tăng thu'?

Trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học: Buông nhưng chế tài phải quản chặt

Trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học: Buông nhưng chế tài phải quản chặt

Tự chủ đại học: Tăng học phí là không tránh khỏi!

Tự chủ đại học: Tăng học phí là không tránh khỏi!

Học phí phải do nhà trường quyết định

Học phí phải do nhà trường quyết định

Trường đại học được giao quyền tự chủ: Nỗi lo lạm thu

Trường đại học được giao quyền tự chủ: Nỗi lo lạm thu

Tự chủ đại học: Liệu học phí có tăng?

Tự chủ đại học: Liệu học phí có tăng?

Tự chủ đại học: Các trường không được 'lạm thu'

Tự chủ đại học: Các trường không được 'lạm thu'

Học phí đại học sẽ thế nào khi được tự chủ?

Học phí đại học sẽ thế nào khi được tự chủ?

Tự chủ đại học: Các trường có tăng học phí, ồ ạt mở ngành?

Tự chủ đại học: Các trường có tăng học phí, ồ ạt mở ngành?

Tự chủ đại học, các trường không được lạm thu!

Tự chủ đại học, các trường không được lạm thu!

Trường đại học không đảm bảo chất lượng sẽ bị thị trường đào thải

Trường đại học không đảm bảo chất lượng sẽ bị thị trường đào thải

Trường đại học mở ngành mới không đúng: Thị trường sẽ tự đào thải

Trường đại học mở ngành mới không đúng: Thị trường sẽ tự đào thải