Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trình bày, tiếp thu một số dự án luật tại Phiên họp 38 UBTVQH

Trình bày, tiếp thu một số dự án luật tại Phiên họp 38 UBTVQH

Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hôm nay 14-10, khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hôm nay 14-10, khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xem xét thí điểm không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội

Xem xét thí điểm không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội

Xem xét thí điểm không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội

Xem xét thí điểm không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự phiên họp thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức hđnd phường tại tp. Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự phiên họp thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức hđnd phường tại tp. Hà Nội

Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37

Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng

Tạo thuận lợi thu hút đầu tư cho phòng chống thiên tai

Tạo thuận lợi thu hút đầu tư cho phòng chống thiên tai

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Ủy ban Tài chính - Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 38

Ủy ban Tài chính - Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 38

Tổng Thanh tra chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng

Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tăng thẩm quyền cho kiểm toán, tránh chồng chéo với thanh tra

Tăng thẩm quyền cho kiểm toán, tránh chồng chéo với thanh tra

Ubtvqh cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ubtvqh cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Nhiều góp ý liên quan đến Luật Phòng, chống thiên tai

Nhiều góp ý liên quan đến Luật Phòng, chống thiên tai

Xây dựng dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư cần thận trọng và đánh giá tác động đầy đủ

Xây dựng dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư cần thận trọng và đánh giá tác động đầy đủ

Phải đánh giá kỹ tác động của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Phải đánh giá kỹ tác động của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa xiv.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa xiv.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong 23 ngày

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong 23 ngày

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8

Đề xuất Thủ tướng phải chủ trì đối thoại với thanh niên mỗi năm 1 lần

Đề xuất Thủ tướng phải chủ trì đối thoại với thanh niên mỗi năm 1 lần

Làm rõ nguồn thu và cơ chế sử dụng của Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương

Làm rõ nguồn thu và cơ chế sử dụng của Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương

Cần tách bạch giữa quyền và nghĩa vụ trong Luật Thanh niên hiện hành

Cần tách bạch giữa quyền và nghĩa vụ trong Luật Thanh niên hiện hành

'10 nghìn tỷ đồng là dự án trọng điểm quốc gia, phải đưa ra Quốc hội'

'10 nghìn tỷ đồng là dự án trọng điểm quốc gia, phải đưa ra Quốc hội'

Minh bạch Quỹ phòng chống thiên tai

Minh bạch Quỹ phòng chống thiên tai

Cần thiết thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương để tiếp nhận các nguồn hỗ trợ

Cần thiết thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương để tiếp nhận các nguồn hỗ trợ

Nâng cao chất lượng dự báo thiên tai

Nâng cao chất lượng dự báo thiên tai

Còn nhiều e ngại về Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương

Còn nhiều e ngại về Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương

Giao Ủy ban Chứng khoán đại diện chủ sở hữu vốn thì chưa phù hợp

Giao Ủy ban Chứng khoán đại diện chủ sở hữu vốn thì chưa phù hợp

UBTVQH SẼ CHO Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ THOÁI VỐN, CPH

UBTVQH SẼ CHO Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ THOÁI VỐN, CPH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Quỹ phòng chống thiên tai ở địa phương 'có tiền mà không tiêu được'

Quỹ phòng chống thiên tai ở địa phương 'có tiền mà không tiêu được'

Hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhiều nội dung được bàn thảo tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhiều nội dung được bàn thảo tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Có cần thiết lập Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương?

Có cần thiết lập Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương?

Không sao chi hết tiền, đề nghị lập Quỹ phòng, chống thiên tai cấp Trung ương?

Không sao chi hết tiền, đề nghị lập Quỹ phòng, chống thiên tai cấp Trung ương?

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Không đưa ra những quy định gây cản trở việc thi hành Luật

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Không đưa ra những quy định gây cản trở việc thi hành Luật

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Dùng từ 'chính xác' trong dự báo thiên tai dễ mất lòng tin người dân

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Dùng từ 'chính xác' trong dự báo thiên tai dễ mất lòng tin người dân

Dự báo thiên tai 'đủ độ tin cậy', không phải giảm tông để giảm trách nhiệm

'Nói dự báo thiên tai 'chính xác' là... không chính xác'

'Nói dự báo thiên tai 'chính xác' là... không chính xác'

Khai mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của UBTVQH, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của UBTVQH, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37

'Không thống nhất điều phối thì chỗ toàn áo, chỗ chỉ có quần'

'Không thống nhất điều phối thì chỗ toàn áo, chỗ chỉ có quần'

Hôm nay 9-9, khai mạc Phiên họp 37 UBTV Quốc hội khóa XIV

Hôm nay 9-9, khai mạc Phiên họp 37 UBTV Quốc hội khóa XIV

Sửa đổi hàng loạt quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

Sửa đổi hàng loạt quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 11

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 11

Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn nhiều Bộ trưởng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn nhiều Bộ trưởng

Thủ tướng chia sẻ mất mát với 2 tỉnh Thanh Hóa, Cà Mau do mưa lũ

Thủ tướng chia sẻ mất mát với 2 tỉnh Thanh Hóa, Cà Mau do mưa lũ