Bộ LĐ-TB-XH đề nghị giữ nguyên số ngày nghỉ lễ trong năm

Bộ LĐ-TB-XH đề nghị giữ nguyên số ngày nghỉ lễ trong năm

Nhiều người lao động không đồng ý tăng tuổi hưu

Nhiều người lao động không đồng ý tăng tuổi hưu

82% người lao động muốn giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần

82% người lao động muốn giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần

82% người lao động muốn giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần

82% người lao động muốn giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần

Đề xuất làm việc 44 giờ/tuần chưa được đồng thuận

Đề xuất làm việc 44 giờ/tuần chưa được đồng thuận

Nóng: Gay gắt tranh luận việc giảm giờ làm từ 48 xuống 44 giờ/tuần

Nóng: Gay gắt tranh luận việc giảm giờ làm từ 48 xuống 44 giờ/tuần

Bàn luận quanh đề nghị bổ sung thêm ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch

Bàn luận quanh đề nghị bổ sung thêm ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch

Đề xuất bổ sung thêm 1 ngày nghỉ vào dịp Tết Dương lịch

Đề xuất bổ sung thêm 1 ngày nghỉ vào dịp Tết Dương lịch

Người lao động sẽ được nghỉ thêm 1 ngày dịp Tết Dương lịch?

Người lao động sẽ được nghỉ thêm 1 ngày dịp Tết Dương lịch?

Đề xuất nghỉ 2 ngày dịp tết Dương lịch

Đề xuất nghỉ 2 ngày dịp tết Dương lịch

Đề xuất người lao động được nghỉ thêm 1 ngày dịp Tết Dương lịch

Đề xuất người lao động được nghỉ thêm 1 ngày dịp Tết Dương lịch

Đề xuất nghỉ thêm 1 ngày dịp tết Dương lịch

Đề xuất nghỉ thêm 1 ngày dịp tết Dương lịch

Vì sao đề nghị nghỉ thêm 1 ngày Tết Dương lịch?

Vì sao đề nghị nghỉ thêm 1 ngày Tết Dương lịch?

Người lao động sẽ có 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch?

Người lao động sẽ có 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch?

Đề xuất thêm 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Đề xuất thêm 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Người dân sẽ được nghỉ thêm 1 ngày Tết Dương lịch?

Người dân sẽ được nghỉ thêm 1 ngày Tết Dương lịch?

Đề xuất người lao động được nghỉ bổ sung thêm 1 ngày dịp Tết Dương lịch

Đề xuất người lao động được nghỉ bổ sung thêm 1 ngày dịp Tết Dương lịch

Đề xuất Tết Dương lịch nghỉ thêm một ngày

Đề xuất Tết Dương lịch nghỉ thêm một ngày

Đề nghị tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ để người lao động tái tạo sức lao động

Đề nghị tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ để người lao động tái tạo sức lao động

Đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2 ngày để người lao động được nghỉ ngơi

Đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2 ngày để người lao động được nghỉ ngơi

Rất có thể dịp Tết Dương lịch được bổ sung thêm 1 ngày nghỉ

Rất có thể dịp Tết Dương lịch được bổ sung thêm 1 ngày nghỉ

Đề xuất nghỉ thêm 1 ngày dịp tết Dương lịch

Đề xuất nghỉ thêm 1 ngày dịp tết Dương lịch

Đề nghị nghỉ thêm 1 ngày Tết Dương lịch

Đề nghị nghỉ thêm 1 ngày Tết Dương lịch

Đề xuất nghỉ thêm một ngày Tết dương lịch: Lý giải

Đề xuất nghỉ thêm một ngày Tết dương lịch: Lý giải

Đề xuất bổ sung thêm 1 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch

Đề xuất bổ sung thêm 1 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch

Người lao động có thể được nghỉ thêm 1 ngày trong dịp Tết Dương lịch

Người lao động có thể được nghỉ thêm 1 ngày trong dịp Tết Dương lịch

Đề xuất thêm một ngày nghỉ tết dương lịch

Đề xuất thêm một ngày nghỉ tết dương lịch

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị tăng giờ làm thêm tối đa lên 300 - 500 giờ

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị tăng giờ làm thêm tối đa lên 300 - 500 giờ

Bộ LĐTB-XH: Chưa có phương án bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ

Bộ LĐTB-XH: Chưa có phương án bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ