Để người dân tin và tìm đến Mặt trận nhiều hơn

Để người dân tin và tìm đến Mặt trận nhiều hơn

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

999 đại biểu chính thức tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

999 đại biểu chính thức tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Đối ngoại nhân dân - Đoàn kết thế giới

Đối ngoại nhân dân - Đoàn kết thế giới

Sẵn sàng cho ngày khai mạc

Sẵn sàng cho ngày khai mạc

'Hệ thống Mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ'

'Hệ thống Mặt trận phải luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ'

Khánh thành hạng mục sửa chữa, nâng cấp Nhà Đại đoàn kết các dân tộc

Khánh thành hạng mục sửa chữa, nâng cấp Nhà Đại đoàn kết các dân tộc

Hoàn thiện Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Đền Hùng - Phú Thọ

Hoàn thiện Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Đền Hùng - Phú Thọ

Nơi hướng về nguồn cội, biết ơn công đức của Tổ tiên

Nơi hướng về nguồn cội, biết ơn công đức của Tổ tiên

Khánh thành Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Đền Hùng

Khánh thành Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Đền Hùng

Gặp gỡ đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần IX

Gặp gỡ đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần IX

Thắp lên ngọn lửa đại đoàn kết nơi đất Tổ

Thắp lên ngọn lửa đại đoàn kết nơi đất Tổ

Khánh thành Khu nhà Đại đoàn kết tại Đền Hùng

Khánh thành Khu nhà Đại đoàn kết tại Đền Hùng

Đồng chí Trần Thanh Mẫn dự lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết tại Phú Thọ

Đồng chí Trần Thanh Mẫn dự lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết tại Phú Thọ

Hoàn thành nâng cấp Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Đền Hùng

Hoàn thành nâng cấp Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Đền Hùng

Thắp lên sức mạnh cội nguồn dân tộc

Tăng cường vai trò giám sát, kiểm soát quyền lực của Mặt trận Tổ quốc

Tăng cường vai trò giám sát, kiểm soát quyền lực của Mặt trận Tổ quốc

Kiều bào hướng về quê hương

Kiều bào hướng về quê hương

Chủ động phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở

Chủ động phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở

Chủ động phối hợp, tăng cường hiệp thương thống nhất hành động

Chủ động phối hợp, tăng cường hiệp thương thống nhất hành động

Đồng bào Công giáo có nhiều hoạt động hướng tới Đại hội MTTQVN

Đồng bào Công giáo có nhiều hoạt động hướng tới Đại hội MTTQVN

Chính thức ra mắt Tạp chí điện tử Mặt trận