Giữ lửa cho Hội An

Giữ lửa cho Hội An

Hội An đang bị 'tổn thương' vì những hành vi xấu xí

Luật không thể can thiệp tình trạng phân biệt đối xử với du khách?

Luật không thể can thiệp tình trạng phân biệt đối xử với du khách?

Hội An phản hồi vụ 'quán cà-phê xua đuổi khách Việt'

Hội An phản hồi vụ 'quán cà-phê xua đuổi khách Việt'

Quán cà phê từ chối phục vụ khách Việt: Chính quyền lên tiếng

Quán cà phê từ chối phục vụ khách Việt: Chính quyền lên tiếng

Đừng vì trường hợp cá biệt mà suy diễn con người Hội An

Đừng vì trường hợp cá biệt mà suy diễn con người Hội An

Hội An lên tiếng về việc 'Quán cà phê xua đuổi khách Việt, chỉ tiếp khách Tây'

Hội An lên tiếng về việc 'Quán cà phê xua đuổi khách Việt, chỉ tiếp khách Tây'

Chính quyền Hội An lên tiếng vụ quán cà phê xua đuổi khách Việt

Chính quyền Hội An lên tiếng vụ quán cà phê xua đuổi khách Việt

Quán cà phê 'đuổi' khách Việt, tiếp khách Tây: Ngành Văn Hóa nói gì?

Quán cà phê 'đuổi' khách Việt, tiếp khách Tây: Ngành Văn Hóa nói gì?

Hội An lên tiếng vụ 'quán cà phê đuổi khách Việt'

Hội An lên tiếng vụ 'quán cà phê đuổi khách Việt'

Hội An lên tếng vụ Quán cà phê 'Con đường xích lô' 'tiếp khách Tây, đuổi khách Việt'

Hội An lên tếng vụ Quán cà phê 'Con đường xích lô' 'tiếp khách Tây, đuổi khách Việt'

Hội An phản hồi thông tin quán 'đuổi khách Việt, tiếp khách Tây'

Hội An phản hồi thông tin quán 'đuổi khách Việt, tiếp khách Tây'

Chủ quán cà phê đuổi khách Việt, chỉ tiếp khách Tây ở Hội An?: Nếu đúng như phản ánh, phải xử ý nghiêm

Chủ quán cà phê đuổi khách Việt, chỉ tiếp khách Tây ở Hội An?: Nếu đúng như phản ánh, phải xử ý nghiêm

Chủ quán cà phê bị tố không phục vụ khách Việt nói gì?

Quán cà phê ở Hội An đuổi khách Việt, chỉ phục vụ khách Tây

Quán cà phê ở Hội An đuổi khách Việt, chỉ phục vụ khách Tây