Chỉ thị 19-CT/TU: Chủ trương hợp lòng dân

Chỉ thị 19-CT/TU: Chủ trương hợp lòng dân

Cuộc vận động 'Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước'...
Gieo ý thức bảo vệ môi trường

Gieo ý thức bảo vệ môi trường

TPHCM tăng cường triển khai Chỉ thị 19

TPHCM tăng cường triển khai Chỉ thị 19

Vận động doanh nghiệp cải thiện môi trường làm việc

Vận động doanh nghiệp cải thiện môi trường làm việc

Sử dụng camera để xử phạt vi phạm vệ sinh môi trường

Sử dụng camera để xử phạt vi phạm vệ sinh môi trường

Tăng cường xử phạt người xả rác ra đường

Tăng cường xử phạt người xả rác ra đường

Nâng cao ý thức vì thành phố sạch, xanh

Nâng cao ý thức vì thành phố sạch, xanh

Cần cải thiện lương công nhân vệ sinh môi trường

Cần cải thiện lương công nhân vệ sinh môi trường

Phụ nữ quận Hà Đông: Tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh

Phụ nữ quận Hà Đông: Tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh

Chuyện thường ngày ở khu dân cư: Giữ vệ sinh môi trường ở các xóm trọ

Chuyện thường ngày ở khu dân cư: Giữ vệ sinh môi trường ở các xóm trọ

Sáng tạo làm sạch đẹp trung tâm thành phố

200 ngày thi đua vì thành phố sạch và giảm ngập nước

Phát huy vai trò của đảng viên tại địa bàn để thực hiện Chỉ thị 19

Phát huy vai trò của đảng viên tại địa bàn để thực hiện Chỉ thị 19

Ngăn chặn nạn đổ lén, chôn lấp rác thải

Ngăn chặn nạn đổ lén, chôn lấp rác thải

Nhiều khu dân cư tại TP HCM sạch đẹp hơn nhờ giảm xả rác

Nhiều khu dân cư tại TP HCM sạch đẹp hơn nhờ giảm xả rác

Nhiều điểm sáng khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU

Nhiều điểm sáng khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU

Trông người để ngẫm đến mình (Bài 5): Người Nhật đổ rác trái phép có thể bị 'nhập kho' 5 năm

Làm gì để phát triển đô thị xanh?

Làm gì để phát triển đô thị xanh?

Sớm xóa những bãi rác thải tự phát

Sớm xóa những bãi rác thải tự phát

Ðiểm sáng trong vận động người dân không xả rác

Ðiểm sáng trong vận động người dân không xả rác

TP HCM phát sinh nhiều 'điểm đen' rác thải

TP HCM phát sinh nhiều 'điểm đen' rác thải

Ly, chai nhựa thành chậu hoa phủ xanh con hẻm

Ly, chai nhựa thành chậu hoa phủ xanh con hẻm

Những việc làm thiết thực vì dân

Những việc làm thiết thực vì dân

Vì một học đường xanh ở Quảng Ngãi

Vì một học đường xanh ở Quảng Ngãi

CNVC-LĐ chung tay vì một TP HCM văn minh, sạch đẹp

CNVC-LĐ chung tay vì một TP HCM văn minh, sạch đẹp