Văn học bắc nhịp cầu hữu nghị Việt - Séc

Văn học bắc nhịp cầu hữu nghị Việt - Séc

Phiên bản Việt của nhiều tác phẩm văn học Séc đặc sắc như Cuộc đời chuyện Tây - Ta, Nhân mạng cuối cùng và...