Ngỡ ngàng mức học phí 'trên trời' của trường quốc tế Việt Úc

Ngỡ ngàng mức học phí 'trên trời' của trường quốc tế Việt Úc

Trường Quốc tế Việt Úc bị tố 'cắt xén' phần ăn học sinh

Trường Quốc tế Việt Úc bị tố 'cắt xén' phần ăn học sinh

Choáng váng với tiền ăn trong trường 'quốc tế'

Choáng váng với tiền ăn trong trường 'quốc tế'

'Tôi đã khóc khi nhìn thấy suất ăn của con mình ở trường quốc tế Việt Úc'

'Tôi đã khóc khi nhìn thấy suất ăn của con mình ở trường quốc tế Việt Úc'

Trường Quốc tế Việt Úc 'cắt xén' khẩu phần thức ăn học sinh thu học phí 'chát' cỡ nào?

Trường Quốc tế Việt Úc 'cắt xén' khẩu phần thức ăn học sinh thu học phí 'chát' cỡ nào?

Tiết lộ mức học phí tại trường quốc tế Việt Úc bị phụ huynh tố bớt xén đồ ăn của học sinh

Tiết lộ mức học phí tại trường quốc tế Việt Úc bị phụ huynh tố bớt xén đồ ăn của học sinh

Trường quốc tế Việt Úc ở Sài Gòn bị phụ huynh tố cắt xén khẩu phần ăn học sinh

Trường quốc tế Việt Úc ở Sài Gòn bị phụ huynh tố cắt xén khẩu phần ăn học sinh

Bị phụ huynh tố bớt xén đồ ăn cho học sinh, trường quốc tế Việt Úc nói gì?

Bị phụ huynh tố bớt xén đồ ăn cho học sinh, trường quốc tế Việt Úc nói gì?

Phụ huynh trường quốc tế bức xúc vì suất ăn chỉ lèo tèo vài miếng thịt của con

Phụ huynh trường quốc tế bức xúc vì suất ăn chỉ lèo tèo vài miếng thịt của con

Trường quốc tế Việt Úc bị tố cắt xén khẩu phần ăn của học sinh

Trường quốc tế Việt Úc bị tố cắt xén khẩu phần ăn của học sinh

Phụ huynh trường quốc tế bức xúc vì suất ăn trăm nghìn chỉ lèo tèo vài miếng thịt

Phụ huynh trường quốc tế bức xúc vì suất ăn trăm nghìn chỉ lèo tèo vài miếng thịt

Phụ huynh tố trường Dân lập Quốc tế Việt Úc bớt khẩu phần ăn học sinh

Phụ huynh tố trường Dân lập Quốc tế Việt Úc bớt khẩu phần ăn học sinh

Trường Quốc tế Việt Úc: Suất ăn học sinh có dòi, phụ huynh hoang mang

Trường Quốc tế Việt Úc: Suất ăn học sinh có dòi, phụ huynh hoang mang