Nước sạch cho người dân Thủ đô, vì sao nhiều nơi vẫn khát?

Nước sạch cho người dân Thủ đô, vì sao nhiều nơi vẫn khát?

Nỗ lực để 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

Nỗ lực để 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

Gỡ vướng cho công tác cấp nước sạch

Gỡ vướng cho công tác cấp nước sạch

Để 100% người dân Hà Nội được sử dụng nước sạch: Quyết tâm cao nhưng cần giải pháp mạnh

Để 100% người dân Hà Nội được sử dụng nước sạch: Quyết tâm cao nhưng cần giải pháp mạnh

Hà Nội sẽ 'xóa sổ' toàn bộ giếng khoan ô nhiễm thạch tín

Hà Nội sẽ 'xóa sổ' toàn bộ giếng khoan ô nhiễm thạch tín

Hà Nội sẽ hỗ trợ người dân đóng hơn 300.000 giếng khoan

Hà Nội sẽ hỗ trợ người dân đóng hơn 300.000 giếng khoan

Hỗ trợ để người dân đóng 300.000 giếng khoan ở nông thôn

Hỗ trợ để người dân đóng 300.000 giếng khoan ở nông thôn

Hà Nội sẽ rà soát toàn bộ giếng khoan

Hà Nội sẽ rà soát toàn bộ giếng khoan

Hà Nội: Dự kiến đầu tháng 10/2019 báo cáo phương án giá tiêu thụ nước sạch

Hà Nội: Dự kiến đầu tháng 10/2019 báo cáo phương án giá tiêu thụ nước sạch

Hà Nội: Nhiều dự án cấp nước chậm triển khai do năng lực chủ đầu tư

Hà Nội: Nhiều dự án cấp nước chậm triển khai do năng lực chủ đầu tư

Chủ tịch Hà Nội: Dùng nước chưa sạch thì da không thể đẹp

Chủ tịch Hà Nội: Dùng nước chưa sạch thì da không thể đẹp

Chủ tịch Hà Nội: 'Bệnh tật rất âm thầm, dùng nước chưa sạch da cũng không thể đẹp'

Chủ tịch Hà Nội: 'Bệnh tật rất âm thầm, dùng nước chưa sạch da cũng không thể đẹp'

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Thay thế chủ đầu tư dự án nước không đủ năng lực

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Thay thế chủ đầu tư dự án nước không đủ năng lực

Chủ tịch Hà Nội: Nghịch lý nước sạch kéo đến tận nơi mà dân không dùng

Chủ tịch Hà Nội: Nghịch lý nước sạch kéo đến tận nơi mà dân không dùng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi người dân sử dụng nước sạch vì sức khỏe chính mình

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi người dân sử dụng nước sạch vì sức khỏe chính mình

Doanh nghiệp tranh luận với Chủ tịch huyện về trách nhiệm khi dự án nước sạch chậm tiến độ

Doanh nghiệp tranh luận với Chủ tịch huyện về trách nhiệm khi dự án nước sạch chậm tiến độ

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Cần giải pháp mạnh mẽ hơn để 100% người dân nông thôn được dùng nước sạch

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Cần giải pháp mạnh mẽ hơn để 100% người dân nông thôn được dùng nước sạch