Kỳ án gỗ trắc: Nhiều tình tiết mâu thuẫn cần làm rõ

Kỳ án gỗ trắc: Nhiều tình tiết mâu thuẫn cần làm rõ

Năm 2019, Viện kiểm sát các cấp giải quyết 34 yêu cầu bồi thường oan sai

Năm 2019, Viện kiểm sát các cấp giải quyết 34 yêu cầu bồi thường oan sai

TAND các cấp đã đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, xâm hại trẻ em

TAND các cấp đã đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, xâm hại trẻ em

Chưa xử lý nghiêm cán bộ không tiếp dân

Chưa xử lý nghiêm cán bộ không tiếp dân

Lượng án tăng trong khi biên chế không tăng, gây nhiều áp lực với ngành Tòa án

Lượng án tăng trong khi biên chế không tăng, gây nhiều áp lực với ngành Tòa án

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của TAND có chuyển biến tích cực

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của TAND có chuyển biến tích cực

Ubtvqh cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

Ubtvqh cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

1 thẩm phán bị xử lý hình sự, 48 đơn tố cáo cán bộ tòa án được thụ lý

1 thẩm phán bị xử lý hình sự, 48 đơn tố cáo cán bộ tòa án được thụ lý

Tòa án các cấp đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra

Tòa án các cấp đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra

Nguyên nhân nào dẫn đến tỷ lệ giải quyết án hành chính thấp?

Nguyên nhân nào dẫn đến tỷ lệ giải quyết án hành chính thấp?

Nhiều thẩm phán nghỉ việc vì án nhiều, áp lực lớn, đãi ngộ thấp

Nhiều thẩm phán nghỉ việc vì án nhiều, áp lực lớn, đãi ngộ thấp

10 tháng có 51 thẩm phán nghỉ việc do quá áp lực

10 tháng có 51 thẩm phán nghỉ việc do quá áp lực

'Điều tra đồng chí, đồng nghiệp rất khó khăn'

'Điều tra đồng chí, đồng nghiệp rất khó khăn'

Vụ gỗ khô: Chủ nhiệm UBTP 'bẻ' lập luận của VKSND Tối cao

Vụ gỗ khô: Chủ nhiệm UBTP 'bẻ' lập luận của VKSND Tối cao

Ai đã làm cho vụ cưa gỗ khô thêm phức tạp?