MTTQ thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo

MTTQ thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo

Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo luôn được Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn chú...
Xuân ấm lòng dân nghèo trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Xuân ấm lòng dân nghèo trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Vân Đồn: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Vân Đồn: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Lan tỏa yêu thương tới người nghèo

Lan tỏa yêu thương tới người nghèo

Bình Định: Vận động hơn 12 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo

Bình Định: Vận động hơn 12 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo

Lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực

Lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực

Chăm lo Tết cho người nghèo huyện Kim Động, Hưng Yên

Thị xã Bỉm Sơn: Khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn

Thị xã Bỉm Sơn: Khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn

Trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Cẩm Phả: Ấm tình những ngôi nhà đại đoàn kết

Cẩm Phả: Ấm tình những ngôi nhà đại đoàn kết

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Gần 21,76 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây mới 842 nhà Đại đoàn kết

Gần 21,76 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây mới 842 nhà Đại đoàn kết

An Giang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

An Giang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Những công trình thiết thực từ 'Quỹ 1.000 đồng'

Những công trình thiết thực từ 'Quỹ 1.000 đồng'

Chăm lo cho người nghèo có Tết

Chăm lo cho người nghèo có Tết

Châu Thành chăm lo người nghèo

Châu Thành chăm lo người nghèo

An Phú: Trao 80 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

An Phú: Trao 80 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

An Giang: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện An Phú

An Giang: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện An Phú

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực bàn giao nhà Đại Đoàn Kết tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực bàn giao nhà Đại Đoàn Kết tại Hà Tĩnh

MTTQ cụm thi đua Bắc Trung Bộ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

MTTQ cụm thi đua Bắc Trung Bộ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

Trao nhà Đại đoàn kết, tạo động lực giúp hộ nghèo vươn lên

Trao nhà Đại đoàn kết, tạo động lực giúp hộ nghèo vươn lên