Không báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ bị xử phạt

Không báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ bị xử phạt

Nếu công ty của anh Tú không muốn gia hạn hợp đồng lao động khi hợp đồng hết hạn thì phải báo trước cho...
Nhiều điểm mới về hợp đồng lao động

Nhiều điểm mới về hợp đồng lao động

Khi nào Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Khi nào Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chưa nghỉ hết phép năm, có được nhận thêm lương?

Chưa nghỉ hết phép năm, có được nhận thêm lương?

Chưa nghỉ hết phép năm 2019, những điều người lao động cần biết

Chưa nghỉ hết phép năm 2019, những điều người lao động cần biết

Những thay đổi người lao động cần biết trong Bộ luật lao động 2019

Những thay đổi người lao động cần biết trong Bộ luật lao động 2019

Những đối tượng nào sẽ được tăng lương kể từ 1-1-2020?

Những đối tượng nào sẽ được tăng lương kể từ 1-1-2020?

2021: bị sếp chửi, nhân viên có quyền nghỉ việc ngay

2021: bị sếp chửi, nhân viên có quyền nghỉ việc ngay

Từ 1/1/2021, bị sếp mắng chửi hay xúc phạm người lao động được quyền nghỉ luôn không cần phải báo

Từ 1/1/2021, bị sếp mắng chửi hay xúc phạm người lao động được quyền nghỉ luôn không cần phải báo

Tư vấn Đối thoại

Công ty không trả sổ BHXH, người lao động có được cấp sổ mới?

Công ty không trả sổ BHXH, người lao động có được cấp sổ mới?

Nghĩa vụ tiếp tục sử dụng lao động khi sáp nhập doanh nghiệp

Nghĩa vụ tiếp tục sử dụng lao động khi sáp nhập doanh nghiệp

Điều kiện hưởng lương hưu và mức lương hưu

Điều kiện hưởng lương hưu và mức lương hưu

Báo trước 1 tháng mới nghỉ việc?

Báo trước 1 tháng mới nghỉ việc?

Công ty phải bồi thường vì cho người lao động nghỉ việc trái luật

Công ty phải bồi thường vì cho người lao động nghỉ việc trái luật

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do

Đi làm muộn bị trừ lương, liệu có đúng luật?

Đi làm muộn bị trừ lương, liệu có đúng luật?

Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) liên quan đến người lao động

Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) liên quan đến người lao động

Trả bằng cấp cho người lao động

Nghỉ hưu vẫn đi làm có được đóng tiếp BHXH?

Nghỉ hưu vẫn đi làm có được đóng tiếp BHXH?

Ký hợp đồng lao động theo nhu cầu và thỏa thuận

Ký hợp đồng lao động theo nhu cầu và thỏa thuận

Có phải đóng BHXH cho lao động đủ tuổi hưu không?

Có phải đóng BHXH cho lao động đủ tuổi hưu không?

Hòa giải thành, người lao động đòi được quyền lợi

Hòa giải thành, người lao động đòi được quyền lợi

Người lao động vi phạm luật

Người lao động vi phạm luật

Không phải bồi thường chi phí đào tạo

Không phải bồi thường chi phí đào tạo

Đóng BHXH bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản?

Đóng BHXH bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản?