Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với 16 điểm mới

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với 16 điểm mới

Nghỉ hưu vẫn đi làm có được đóng tiếp BHXH?

Nghỉ hưu vẫn đi làm có được đóng tiếp BHXH?

Ký hợp đồng lao động theo nhu cầu và thỏa thuận

Ký hợp đồng lao động theo nhu cầu và thỏa thuận

Có phải đóng BHXH cho lao động đủ tuổi hưu không?

Có phải đóng BHXH cho lao động đủ tuổi hưu không?

Hòa giải thành, người lao động đòi được quyền lợi

Hòa giải thành, người lao động đòi được quyền lợi

Người lao động vi phạm luật

Người lao động vi phạm luật

Không phải bồi thường chi phí đào tạo

Không phải bồi thường chi phí đào tạo

Đóng BHXH bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản?

Đóng BHXH bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản?

Một công nhân thắng kiện, buộc doanh nghiệp phải trả lương ngừng việc còn thiếu

Một công nhân thắng kiện, buộc doanh nghiệp phải trả lương ngừng việc còn thiếu

Người lao động thắng kiện, chủ DN phải trả lương ngừng việc còn thiếu

Người lao động thắng kiện, chủ DN phải trả lương ngừng việc còn thiếu

Đồng Nai: Thắng kiện doanh nghiệp, người lao động được bồi hoàn tiền lương

Đồng Nai: Thắng kiện doanh nghiệp, người lao động được bồi hoàn tiền lương

Đóng BHXH bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản?

Đóng BHXH bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản?

Nghỉ việc không báo trước bị mất quyền lợi gì?

Nghỉ việc không báo trước bị mất quyền lợi gì?

Phải bồi thường cho công ty

Phải bồi thường cho công ty

Người lao động tự ý nghỉ việc sẽ bồi thường như thế nào?

Người lao động tự ý nghỉ việc sẽ bồi thường như thế nào?

Tuyển dụng lại nhân viên cũ, ký hợp đồng lao động thế nào?

Tuyển dụng lại nhân viên cũ, ký hợp đồng lao động thế nào?

Sóc Sơn sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với giáo viên trước thời hạn

Sóc Sơn sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với giáo viên trước thời hạn

Cấp quản lý Bamboo Airways muốn nghỉ việc phải báo trước 1-2 năm

Cấp quản lý Bamboo Airways muốn nghỉ việc phải báo trước 1-2 năm

Tư vấn đối thoại

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần những điều kiện gì?

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần những điều kiện gì?

Kết cục không thể buồn hơn cho 256 giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn, Hà Nội

Kết cục không thể buồn hơn cho 256 giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn, Hà Nội

Hậu quả pháp lý của việc cho người lao động nghỉ việc trái luật

Hậu quả pháp lý của việc cho người lao động nghỉ việc trái luật

Bồi thường ra sao khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật với người lao động?

Bồi thường ra sao khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật với người lao động?

Quan tâm đến quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Quan tâm đến quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp khi thôi việc

Tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp khi thôi việc

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động

Không bị chấm dứt hợp đồng ít nhất đến khi con đủ 12 tháng tuổi?

Không bị chấm dứt hợp đồng ít nhất đến khi con đủ 12 tháng tuổi?

Có tính thời gian thử việc để trả trợ cấp thôi việc?

Có tính thời gian thử việc để trả trợ cấp thôi việc?

Công ty không trả sổ BHXH, có được xin cấp sổ mới?

Công ty không trả sổ BHXH, có được xin cấp sổ mới?

Chưa đủ thời gian hưởng trợ cấp mất việc

Chưa đủ thời gian hưởng trợ cấp mất việc

Tổ chức 32 cuộc tư vấn pháp luật tại các khu nhà trọ

Doanh nghiệp giữ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động, xử lý thế nào?

Doanh nghiệp giữ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động, xử lý thế nào?

Không thể ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Không thể ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Cam kết bảo đảm quyền lợi cho người lao động

Cam kết bảo đảm quyền lợi cho người lao động

Không ký hợp đồng lao động – Thiệt cả đôi đường

Không ký hợp đồng lao động – Thiệt cả đôi đường

Giúp người lao động đòi quyền lợi

Giúp người lao động đòi quyền lợi

Khiếu nại khi doanh nghiệp không trả sổ BHXH

Khiếu nại khi doanh nghiệp không trả sổ BHXH

Người lao động được giải quyết trên 153 triệu đồng

Sửa Luật Lao động: Nghỉ việc không cần báo trước khi bị quấy rối tình dục

Sửa Luật Lao động: Nghỉ việc không cần báo trước khi bị quấy rối tình dục

Bảo vệ thành công quyền lợi của người lao động tại Tòa án

Bảo vệ thành công quyền lợi của người lao động tại Tòa án

Doanh nghiệp không trả sổ BHXH, xử lý thế nào?

Doanh nghiệp không trả sổ BHXH, xử lý thế nào?

Những lưu ý với doanh nghiệp khi người lao động 'nghỉ ngang'

Những lưu ý với doanh nghiệp khi người lao động 'nghỉ ngang'

Giúp người lao động đòi được quyền lợi

Cần vận dụng đúng luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Cần vận dụng đúng luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Bảo đảm chế độ cho người lao động

Bảo đảm chế độ cho người lao động

Hủy 2 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vụ người lao động kiện công ty bảo hiểm

Hủy 2 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vụ người lao động kiện công ty bảo hiểm

Bảo đảm quyền lợi lao động nữ

Bảo đảm quyền lợi lao động nữ

Công ty làm trái quy định

Công ty làm trái quy định

Lao động làm việc bán thời gian, tham gia Bảo hiểm xã hội thế nào?

Vụ sa thải 7 nữ công nhân ở Hà Nam: Đỏ mắt chờ... giám đốc thẩm!

Vụ sa thải 7 nữ công nhân ở Hà Nam: Đỏ mắt chờ... giám đốc thẩm!