Công đoàn cơ quan Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua

Công đoàn cơ quan Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua

14 cơ quan Đảng Trung ương tham dự Hội thi về văn hóa công sở

14 cơ quan Đảng Trung ương tham dự Hội thi về văn hóa công sở

Nỗ lực để về đích

Nỗ lực để về đích

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Ngành Tài chính tăng cường tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng

Ngành Tài chính tăng cường tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp lần thứ 9

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp lần thứ 9

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng TƯ thi đua thực hiện văn hóa công sở

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng TƯ thi đua thực hiện văn hóa công sở

Bộ GTVT phát động thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Bộ GTVT phát động thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Hưởng ứng cuộc vận động 'nói không với tiêu cực' và thi đua thực hiện văn hóa công sở

Hưởng ứng cuộc vận động 'nói không với tiêu cực' và thi đua thực hiện văn hóa công sở

Đoàn viên Công đoàn tham gia cải cách hành chính

Đoàn viên Công đoàn tham gia cải cách hành chính

Bỏ Hội nghị công chức, viên chức trong trường học được không?

Bỏ Hội nghị công chức, viên chức trong trường học được không?

Phát động cuộc vận động 'Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực'

Phát động cuộc vận động 'Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực'

Hà Nội phát động phong trào CB, CC, viên chức lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng

Hà Nội phát động phong trào CB, CC, viên chức lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng

An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện văn hóa công vụ

An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện văn hóa công vụ

Tổ chức phong trào thi đua về văn hóa công sở cho cán bộ, giáo viên

Tổ chức phong trào thi đua về văn hóa công sở cho cán bộ, giáo viên

Bộ Tài chính phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở

Bộ Tài chính phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở

Từ '4 xin, 4 luôn' đến cán bộ nói không với hách dịch

Từ '4 xin, 4 luôn' đến cán bộ nói không với hách dịch

Lời nói đẹp, cư xử văn minh, tránh xa tiêu cực

Lời nói đẹp, cư xử văn minh, tránh xa tiêu cực

Nhiều cách làm mới trong Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn

Nhiều cách làm mới trong Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn

Tìm tòi, sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động

Tìm tòi, sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động

Hà Nội: Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Hà Nội: Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ

Mỗi đoàn viên công đoàn phải cùng tham gia phòng chống tiêu cực, tham nhũng

Mỗi đoàn viên công đoàn phải cùng tham gia phòng chống tiêu cực, tham nhũng

Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở

Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở