Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhà lãnh đạo Bùi Bằng Đoàn

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhà lãnh đạo Bùi Bằng Đoàn

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn

Cụ Bùi Bằng Đoàn - nhân sĩ yêu nước chân chính

Cụ Bùi Bằng Đoàn - nhân sĩ yêu nước chân chính

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn - Một nhân sĩ yêu nước chân chính

Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn - Một nhân sĩ yêu nước chân chính

Cụ Bùi Bằng Đoàn: Tấm gương tiêu biểu, hết lòng vì nước, vì dân

Cụ Bùi Bằng Đoàn: Tấm gương tiêu biểu, hết lòng vì nước, vì dân

Một tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân

Một tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân

'Cụ Bùi Bằng Đoàn là nhà lãnh đạo mẫn cán của Quốc hội và Chính phủ'

130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn: Tấm gương tiêu biểu của một nhân sĩ yêu nước chân chính

130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn: Tấm gương tiêu biểu của một nhân sĩ yêu nước chân chính

Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Chủ tịch Quốc hội: Học tập tinh thần 'không màng danh lợi, phú quý' của cụ Bùi Bằng Đoàn

Chủ tịch Quốc hội: Học tập tinh thần 'không màng danh lợi, phú quý' của cụ Bùi Bằng Đoàn

Bác Hồ viết thư mời cụ Bùi Bằng Đoàn giúp 'hưng lợi, trừ họa cho nước nhà'

Bác Hồ viết thư mời cụ Bùi Bằng Đoàn giúp 'hưng lợi, trừ họa cho nước nhà'

Thượng thư triều Nguyễn được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư tay mời làm cố vấn

Thượng thư triều Nguyễn được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư tay mời làm cố vấn

Tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Nhân sỹ Bùi Bằng Đoàn – người có đóng góp to lớn với cách mạng Việt Nam

Nhân sỹ Bùi Bằng Đoàn – người có đóng góp to lớn với cách mạng Việt Nam

Bùi Bằng Đoàn – tấm gương về người đại diện của nhân dân trong chống tham nhũng

Bùi Bằng Đoàn – tấm gương về người đại diện của nhân dân trong chống tham nhũng

Cụ Bùi Bằng Đoàn - vị quan thanh liêm treo biển 'không nhận quà biếu'

Cụ Bùi Bằng Đoàn - vị quan thanh liêm treo biển 'không nhận quà biếu'

Tấm gương sáng ngời của một chí sĩ yêu nước

Tấm gương sáng ngời của một chí sĩ yêu nước

Diễn văn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Diễn văn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực QH Bùi Bằng Đoàn

Đóng góp của cụ Bùi Bằng Đoàn cho cách mạng Việt Nam

Đóng góp của cụ Bùi Bằng Đoàn cho cách mạng Việt Nam

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn

Từ một vị quan Nam triều trở thành Trưởng ban Thường trực Quốc hội

Từ một vị quan Nam triều trở thành Trưởng ban Thường trực Quốc hội

NHÀ LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI NHÂN – NGHĨA – CHÍ – DŨNG – LIÊM

NHÀ LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI NHÂN – NGHĨA – CHÍ – DŨNG – LIÊM

Lãnh đạo Trung ương, Hà Nội dâng hương tưởng nhớ cụ Bùi Bằng Đoàn

Lãnh đạo Trung ương, Hà Nội dâng hương tưởng nhớ cụ Bùi Bằng Đoàn

Người đặt nền móng cho hoạt động lập pháp của Quốc hội

Người đặt nền móng cho hoạt động lập pháp của Quốc hội

Sáng mãi tinh thần hộ quốc, an dân

Sáng mãi tinh thần hộ quốc, an dân

Nhân sĩ Bùi Bằng Đoàn:Vị quan thanh liêm chính trực, dĩ công vi thượng

Bùi Bằng Đoàn: Tấm gương về tinh thần hết lòng vì dân

Bùi Bằng Đoàn: Tấm gương về tinh thần hết lòng vì dân

Tri ân những cống hiến to lớn của nhà chí sĩ yêu nước Bùi Bằng Đoàn �

Tri ân những cống hiến to lớn của nhà chí sĩ yêu nước Bùi Bằng Đoàn �

Nhân sỹ Bùi Bằng Đoàn – người có đóng góp to lớn với cách mạng Việt Nam

Nhân sỹ Bùi Bằng Đoàn – người có đóng góp to lớn với cách mạng Việt Nam

Những cống hiến của nhân sỹ yêu nước Bùi Bằng Đoàn với Cách mạng Việt Nam

Những cống hiến của nhân sỹ yêu nước Bùi Bằng Đoàn với Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh trưởng ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng đoàn: làm tròn nhiệm vụ người đại biểu nhân Dân

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh trưởng ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng đoàn: làm tròn nhiệm vụ người đại biểu nhân Dân

Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về nhân sĩ Bùi Bằng Đoàn

Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về nhân sĩ Bùi Bằng Đoàn

Cụ Bùi Bằng Đoàn – Tấm gương đạo đức cao đẹp của cách mạng Việt Nam