Trung tâm ngoại ngữ, tin học không được tổ chức chi nhánh, phân hiệu

Trung tâm ngoại ngữ, tin học không được tổ chức chi nhánh, phân hiệu

Kết quả kiểm định đại học: Bộc lộ nhiều bất ổn

Kết quả kiểm định đại học: Bộc lộ nhiều bất ổn

Chất lượng giáo viên cần chuẩn trình độ hơn chuẩn bằng cấp

Chất lượng giáo viên cần chuẩn trình độ hơn chuẩn bằng cấp

Đơn vị nào dừng sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT?

Đơn vị nào dừng sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT?

Website các Sở GD&ĐT phải công khai danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép

Website các Sở GD&ĐT phải công khai danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép

Đầy đủ nhất danh sách 49 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Đầy đủ nhất danh sách 49 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Trung tâm tin học, ngoại ngữ hoạt động bát nháo ra sao trước khi bị Bộ tuýt còi

Bộ Giáo dục thông báo 12 trường ở Bắc Giang dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ Giáo dục thông báo 12 trường ở Bắc Giang dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ

49 đơn vị bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 đơn vị bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 đơn vị phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 đơn vị phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

14 trường ĐH, CĐ và hàng loạt trung tâm… phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

14 trường ĐH, CĐ và hàng loạt trung tâm… phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Những đơn vị nào buộc phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

Những đơn vị nào buộc phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

Danh sách 42 đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách 42 đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Trường ĐH Bắc Hà, ĐH Kinh Bắc... phải dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Trường ĐH Bắc Hà, ĐH Kinh Bắc... phải dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách 49 đơn vị buộc phải dừng kiểm tra ngoại ngữ, tin học

Danh sách 49 đơn vị buộc phải dừng kiểm tra ngoại ngữ, tin học

49 cơ sở phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 cơ sở phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Gần 50 cơ sở giáo dục phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

7 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

7 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Gần 50 đơn vị phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Gần 50 đơn vị phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Hàng loạt đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Hàng loạt đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Gần 50 cở sở giáo dục phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Gần 50 cở sở giáo dục phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Thâm nhập lò đào tạo chứng chỉ siêu cấp ở Đại học Tài nguyên Môi trường

Thâm nhập lò đào tạo chứng chỉ siêu cấp ở Đại học Tài nguyên Môi trường