Trăm nhà máy ô nhiễm trong lòng thành phố, Hà Nội quyết di dời trong năm nay

Trăm nhà máy ô nhiễm trong lòng thành phố, Hà Nội quyết di dời trong năm nay

Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở công nghiệp, đề xuất nguyên tắc phân nhóm tiêu...
Chuẩn bị di dời 117 cơ sở công nghiệp khỏi nội đô

Chuẩn bị di dời 117 cơ sở công nghiệp khỏi nội đô

Di dời nhà máy, trường học ra khỏi nội đô: Cấp thiết vì lợi ích cộng đồng

Di dời nhà máy, trường học ra khỏi nội đô: Cấp thiết vì lợi ích cộng đồng

Đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở dễ cháy nổ ra khỏi nội thành

Đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở dễ cháy nổ ra khỏi nội thành

Hà Nội: Chậm di dời cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô 'vì người lao động ngại đi xa'?

Hà Nội: Chậm di dời cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô 'vì người lao động ngại đi xa'?

Vì sao chậm di dời cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô?

Vì sao chậm di dời cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô?

Di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm chậm vì doanh nghiệp... không có tiền?

Di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm chậm vì doanh nghiệp... không có tiền?

Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội nói gì về việc di dời cơ sở ô nhiễm?

Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội nói gì về việc di dời cơ sở ô nhiễm?

Nỗ lực di dời 117 cơ sở sản xuất trong nội đô gây ô nhiễm môi trường

Nỗ lực di dời 117 cơ sở sản xuất trong nội đô gây ô nhiễm môi trường

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, Cầu Giấy

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, Cầu Giấy

Vì sao Rạng Đông không phải di dời trước năm 2020?

Vì sao Rạng Đông không phải di dời trước năm 2020?

Hà Nội loại 32 cơ sở khỏi danh sách phải di dời

Hà Nội loại 32 cơ sở khỏi danh sách phải di dời

Rạng Đông cùng 22 doanh nghiệp không phải di dời trước 2020

Rạng Đông cùng 22 doanh nghiệp không phải di dời trước 2020

Hà Nội rút 23 cơ sở ô nhiễm khỏi danh sách buộc di dời

Hà Nội rút 23 cơ sở ô nhiễm khỏi danh sách buộc di dời

Đề xuất đưa 90 cơ sở công nghiệp tại Hà Nội vào danh mục di dời

Đề xuất đưa 90 cơ sở công nghiệp tại Hà Nội vào danh mục di dời

Sớm di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội thành Hà Nội

Sớm di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội thành Hà Nội

Chung tay bảo vệ môi trường Thủ đô

Chung tay bảo vệ môi trường Thủ đô

Bình Thuận loay hoay di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu dân cư

Bình Thuận loay hoay di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu dân cư

Không chỉ là chuyện di dời

Hà Nội còn gần 200 cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, nguy cơ cháy nổ

Hà Nội còn gần 200 cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, nguy cơ cháy nổ

Hàng loạt nhà máy không chịu di dời khỏi khu vực nội đô

Hàng loạt nhà máy không chịu di dời khỏi khu vực nội đô

Ẩn họa từ các nhà máy cũ chưa chịu di dời khỏi nội đô

Ẩn họa từ các nhà máy cũ chưa chịu di dời khỏi nội đô

Cấp bách di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi nội đô

Vì sao nhiều cơ sở ô nhiễm tại Hà Nội chưa chịu di dời?

Vì sao nhiều cơ sở ô nhiễm tại Hà Nội chưa chịu di dời?

Hiểm họa chực chờ

Hiểm họa chực chờ

Thêm quy định sử dụng đất công nghiệp trong nội đô vào Luật Đất đai

Thêm quy định sử dụng đất công nghiệp trong nội đô vào Luật Đất đai

Sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông: Cần đẩy nhanh tiến độ di dời các nhà máy khỏi nội đô

Sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông: Cần đẩy nhanh tiến độ di dời các nhà máy khỏi nội đô

Nhà máy công nghiệp trong đô thị: Hiểm họa chực chờ, chính quyền địa phương vẫn 'lơ'

Nhà máy công nghiệp trong đô thị: Hiểm họa chực chờ, chính quyền địa phương vẫn 'lơ'