Di dời nhà máy ô nhiễm ra khỏi nội đô - Bài 1: Bao giờ thực hiện?

Di dời nhà máy ô nhiễm ra khỏi nội đô - Bài 1: Bao giờ thực hiện?

Hà Nội còn gần 200 cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, nguy cơ cháy nổ

Hà Nội còn gần 200 cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, nguy cơ cháy nổ

Ẩn họa từ các nhà máy cũ chưa chịu di dời khỏi nội đô

Ẩn họa từ các nhà máy cũ chưa chịu di dời khỏi nội đô

Cấp bách di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi nội đô

Di dời ngay nhà máy gây ô nhiễm

Di dời ngay nhà máy gây ô nhiễm

Vì sao nhiều cơ sở ô nhiễm tại Hà Nội chưa chịu di dời?

Vì sao nhiều cơ sở ô nhiễm tại Hà Nội chưa chịu di dời?

Vụ cháy kho Rạng Đông: Di dời cơ sở ô nhiễm khỏi nội đô 'giậm chân tại chỗ'

Vụ cháy kho Rạng Đông: Di dời cơ sở ô nhiễm khỏi nội đô 'giậm chân tại chỗ'

Hà Nội: Khó khăn trong di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm khỏi nội đô

Hà Nội: Khó khăn trong di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm khỏi nội đô

Thêm quy định sử dụng đất công nghiệp trong nội đô vào Luật Đất đai

Thêm quy định sử dụng đất công nghiệp trong nội đô vào Luật Đất đai

Sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông: Cần đẩy nhanh tiến độ di dời các nhà máy khỏi nội đô

Sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông: Cần đẩy nhanh tiến độ di dời các nhà máy khỏi nội đô

Vẫn còn nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất trong khu dân cư

Vẫn còn nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất trong khu dân cư

Doanh nghiệp 'ôm đất vàng', ô nhiễm môi trường khó tránh

Doanh nghiệp 'ôm đất vàng', ô nhiễm môi trường khó tránh

Di rời cơ sở công nghiệp khỏi nội đô vẫn 'bắt cóc bỏ đĩa'

Di rời cơ sở công nghiệp khỏi nội đô vẫn 'bắt cóc bỏ đĩa'

Di dời các cơ sở ô nhiễm: Chậm trễ vì… cơ chế?

Di dời các cơ sở ô nhiễm: Chậm trễ vì… cơ chế?

Lọt danh sách đen nhà máy gây ô nhiễm, sao Rạng Đông cố giữ 'đất vàng' chưa di dời?

Lọt danh sách đen nhà máy gây ô nhiễm, sao Rạng Đông cố giữ 'đất vàng' chưa di dời?

Bao giờ chính quyền mới di dời các nhà máy ra khỏi Hà Nội?

Bao giờ chính quyền mới di dời các nhà máy ra khỏi Hà Nội?

Vành đai công nghiệp Thủ đô và những hệ lụy tới môi trường

Vành đai công nghiệp Thủ đô và những hệ lụy tới môi trường