Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng điều tra tội phạm tham nhũng

Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng điều tra tội phạm tham nhũng

Điều động Đại tá Nguyễn Văn Long làm Cục trưởng Cục cảnh sát kinh tế

Điều động Đại tá Nguyễn Văn Long làm Cục trưởng Cục cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an Bắc Ninh làm Cục trưởng CSĐT tội phạm tham nhũng

Giám đốc Công an Bắc Ninh làm Cục trưởng CSĐT tội phạm tham nhũng

Bộ Công an bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế

Bộ Công an bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế

Bộ Công an có tân Cục trưởng chống tham nhũng Nguyễn Văn Long

Bộ Công an có tân Cục trưởng chống tham nhũng Nguyễn Văn Long

Giám đốc Công an Bắc Ninh giữ chức Cục trưởng Cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an Bắc Ninh giữ chức Cục trưởng Cảnh sát kinh tế

Bộ Công an có tân cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế

Bộ Công an có tân cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Long làm Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Long làm Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an Bắc Ninh Nguyễn Văn Long làm Cục trưởng cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an Bắc Ninh Nguyễn Văn Long làm Cục trưởng cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an Bắc Ninh làm Cục trưởng cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an Bắc Ninh làm Cục trưởng cảnh sát kinh tế

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giữ chức Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giữ chức Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Thiếu tướng Tô Ân Xô làm Chánh văn phòng Bộ Công an

Thiếu tướng Tô Ân Xô làm Chánh văn phòng Bộ Công an

Giám đốc Công an Bắc Giang Tô Ân Xô giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an

Giám đốc Công an Bắc Giang Tô Ân Xô giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an

Bộ Công an có Chánh văn phòng mới – Thiếu tướng Tô Ân Xô

Bộ Công an có Chánh văn phòng mới – Thiếu tướng Tô Ân Xô

Thiếu tướng Tô Ân Xô làm Chánh văn phòng Bộ Công an

Thiếu tướng Tô Ân Xô làm Chánh văn phòng Bộ Công an

Thiếu tướng Tô Ân Xô giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an

Thiếu tướng Tô Ân Xô giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an

Giám đốc Công an Bắc Giang làm người phát ngôn Bộ Công an

Giám đốc Công an Bắc Giang làm người phát ngôn Bộ Công an

Công bố Quyết định nhân sự Chánh Văn phòng Bộ Công an

Bộ Công an bổ nhiệm 3 tân cục trưởng

Bộ Công an bổ nhiệm 3 tân cục trưởng

Điều động, bổ nhiệm nhân sự công an, quân đội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự công an, quân đội

Công bố Quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Công bố Quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH