Đầm Hà chuẩn bị tốt cho đại hội điểm

Đầm Hà chuẩn bị tốt cho đại hội điểm

Được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm, Đảng bộ huyện Đầm Hà đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, như...
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Gặp mặt các đồng chí Ủy viên QUTƯ và đại biểu quân đội dự Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương khóa XII

Gặp mặt các đồng chí Ủy viên QUTƯ và đại biểu quân đội dự Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương khóa XII

Miền Trung-Tây Nguyên kỷ luật 1.570 đảng viên

Miền Trung-Tây Nguyên kỷ luật 1.570 đảng viên

Đề xuất những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng

Đề xuất những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Tự hào lịch sử, vững bước tương lai

Tự hào lịch sử, vững bước tương lai

Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những phần tử cơ hội

Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những phần tử cơ hội

Chú trọng rà soát nhân sự tái cử và giới thiệu những nhân tố mới

Chú trọng rà soát nhân sự tái cử và giới thiệu những nhân tố mới

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Không để đối tượng cơ hội chính trị, lợi ích nhóm lọt vào cấp ủy

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Không để đối tượng cơ hội chính trị, lợi ích nhóm lọt vào cấp ủy

Long Xuyên chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Long Xuyên chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Kiểm soát bằng được quyền lực trong công tác cán bộ

Siết chặt kỷ luật Đảng là 'trị bệnh cứu người'

Đồng Nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác cán bộ

Đồng Nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác cán bộ

Tiếp tục thực hiện nghiêm và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Tiếp tục thực hiện nghiêm và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Đồng Nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác cán bộ

Đồng Nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác cán bộ

Tăng cường giám sát

Tăng cường giám sát

Muốn ngăn chặn kẻ cơ hội, cần bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch trong công tác nhân sự

Bí thư Tỉnh ủy: Nội dung cốt lõi để bảo vệ sức mạnh, uy tín của Đảng là công tác xây dựng Đảng

Các thế lực thù địch đang ra sức chống phá đại hội Đảng

Các thế lực thù địch đang ra sức chống phá đại hội Đảng